Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912
2Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
3Đại lý du lịch7911
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIET NAM FAMILY TRAVEL (Tên nước ngoài: VIET NAM FAMILY TRAVEL LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 0402097009, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 95 đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG, Số điện thoại: 0973159856, Địa chỉ: Số 95 đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIET TRADITIONAL EATS FOOD

Mã số thuế: 0314145976

CÔNG TY TNHH VIET TRADE PLUS

Mã số thuế: 3702769514

CÔNG TY TNHH VIET TJL

Mã số thuế: 0105657018

CÔNG TY TNHH VIET THAI INDUSTRIAL

Mã số thuế: 0311139572

CÔNG TY TNHH VIET TEC ENTERPRISE

Mã số thuế: 0315865663

CÔNG TY TNHH VIET TASTES HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107561022

CÔNG TY TNHH VIET TAN LEE SENG

Mã số thuế: 0313720165

CÔNG TY TNHH VIET SUN GLOBAL

Mã số thuế: 0312582610

CÔNG TY TNHH VIET STUDIES

Mã số thuế: 0312067320

CÔNG TY TNHH VIET STRATEGIC

Mã số thuế: 0314529436

CÔNG TY TNHH VIET STAR SHOPPING

Mã số thuế: 0109082811

CÔNG TY TNHH VIET STAR HOME

Mã số thuế: 0901058196

CÔNG TY TNHH VIET SNACKS

Mã số thuế: 0315722697

CÔNG TY TNHH VIET SKY VIEW

Mã số thuế: 0107659525

CÔNG TY TNHH VIET SKY LOGISTICS

Mã số thuế: 2300953575

CÔNG TY TNHH VIET SIM THO

Mã số thuế: 0108861163

CÔNG TY TNHH VIET SHOP USA

Mã số thuế: 0313898455

CÔNG TY TNHH VIET SHIRT

Mã số thuế: 0313647211

CÔNG TY TNHH VIET SETTER

Mã số thuế: 0315093199

CÔNG TY TNHH VIET SEAFARM

Mã số thuế: 0314105518

CÔNG TY TNHH VIET RUS

Mã số thuế: 4201797495

CÔNG TY TNHH VIET RAPTOR

Mã số thuế: 0313256539

CÔNG TY TNHH VIET PRODUCE

Mã số thuế: 0315457167

CÔNG TY TNHH VIET POWER

Mã số thuế: 0601124095

CÔNG TY TNHH VIET POTTERY

Mã số thuế: 0315862253

CÔNG TY TNHH VIET PLANT

Mã số thuế: 0314249196

CÔNG TY TNHH VIET PHAP BAKERY

Mã số thuế: 0107552973

CÔNG TY TNHH VIET PETROLEUM GROUP

Mã số thuế: 0315661733

CÔNG TY TNHH VIET PAWN

Mã số thuế: 2801966053

CÔNG TY TNHH VIET ORGANIC

Mã số thuế: 4101482029

CÔNG TY TNHH VIET OIL

Mã số thuế: 0401610725

CÔNG TY TNHH VIET OIL AND GAS

Mã số thuế: 0315662991

CÔNG TY TNHH VIET NHAT STEEL

Mã số thuế: 0106708297

CÔNG TY TNHH VIET NATURAL FRUIT

Mã số thuế: 3702960038

CÔNG TY TNHH VIET NATURAL BEAUTY

Mã số thuế: 0314751180

CÔNG TY TNHH VIET NAM VIAGGI

Mã số thuế: 0106019522

CÔNG TY TNHH VIET NAM TANG HUA

Mã số thuế: 0312528275

CÔNG TY TNHH VIET NAM SPORTS NUTRITION

Mã số thuế: 0313869327

CÔNG TY TNHH VIET NAM ORGANIC EXPORT

Mã số thuế: 0314626704

CÔNG TY TNHH VIET NAM LOOP BIKE TOUR

Mã số thuế: 0314497752

CÔNG TY TNHH VIET NAM JOY

Mã số thuế: 0314655705

Tìm thông tin Doanh nghiệp