Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Phá dỡ4311
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NICE HOUSE DNA, Mã số thuế: 0402096982, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1130 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN DUY KHÁNH, Số điện thoại: 0901797173, Địa chỉ: 1130 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂM PHƯỚC

Mã số thuế: 3603418610

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂM PHÁT

Mã số thuế: 4201660797

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂM NGUYỄN

Mã số thuế: 3702899256

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂM DƯƠNG

Mã số thuế: 0311857598

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NÉT XANH

Mã số thuế: 0312046105

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NÉT VIỆT

Mã số thuế: 0310723714

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NÉT CHUẨN

Mã số thuế: 0316241153

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NVT

Mã số thuế: 0311397661

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NVD

Mã số thuế: 0401815401

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NVCCONS

Mã số thuế: 0401980613

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NUMBER ONE

Mã số thuế: 4000859511

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NT

Mã số thuế: 0201272003

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NTX

Mã số thuế: 2802815360

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NTP

Mã số thuế: 4401085061

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NTN

Mã số thuế: 0901081205

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NTK

Mã số thuế: 3301545362

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NTD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314340744

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NT MINH TUẤN

Mã số thuế: 4201624012

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NPZ

Mã số thuế: 4201594343

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NPTH

Mã số thuế: 2802867023

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NPSC

Mã số thuế: 2802821117

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NNT Á CHÂU

Mã số thuế: 0313456489

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NKN

Mã số thuế: 2901837541

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NK MINH KHANG

Mã số thuế: 3502309365

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NISSI

Mã số thuế: 6001719133

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH ĐÀI

Mã số thuế: 2300752004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH TÀI

Mã số thuế: 1602106196

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH PHÚC

Mã số thuế: 2700603399

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH PHONG

Mã số thuế: 0314625330

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH NGUYỄN

Mã số thuế: 3603718981

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH LỢI

Mã số thuế: 6001424531

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH KIỆT

Mã số thuế: 3603458324

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH KHANG

Mã số thuế: 2802855268

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NIC

Mã số thuế: 0315563292

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NICEHOME

Mã số thuế: 0315472574

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NICE LAND

Mã số thuế: 0314051622

Tìm thông tin Doanh nghiệp