Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
5Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM TÀI THỊNH, Mã số thuế: 0402096975, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K28/03 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN CỨ, Số điện thoại: 0829543996, Địa chỉ: K28/03 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHƯƠNG DIỆU

Mã số thuế: 5000872641

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 4201766708

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 2902056244

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC MY

Mã số thuế: 4201890575

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0801002104

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚC AN

Mã số thuế: 5701781625

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 2601042978

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÙ ĐỔNG

Mã số thuế: 5702032241

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2901907661

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHONG PHÁT

Mã số thuế: 0316620391

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHONG HOÀNG

Mã số thuế: 3002134276

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHONG HIỀN

Mã số thuế: 4601515096

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHAN ĐẠI

Mã số thuế: 0316339769

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHAN NGUYỄN

Mã số thuế: 0108044700

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV OLEMI

Mã số thuế: 0109271424

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NĂM MUỐI

Mã số thuế: 0401920854

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NĂM CHÂU NT

Mã số thuế: 4201566201

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NTT

Mã số thuế: 0901053286

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NK

Mã số thuế: 0316842813

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHẬT PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901891517

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHẬT HOÀNG

Mã số thuế: 2902039619

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHẤT TÂM

Mã số thuế: 2300972955

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHẤT NAM HƯNG

Mã số thuế: 0105908462

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHẤT LONG

Mã số thuế: 2400787226

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHƯ HOA

Mã số thuế: 0106960666

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NHO CHÂU

Mã số thuế: 5801265769

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 3002122288

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC VƯỢNG

Mã số thuế: 0401378543

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC VIỆT

Mã số thuế: 4201925443

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC THỊNH

Mã số thuế: 2802475636

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC THƯ

Mã số thuế: 2802903881

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC SƠN

Mã số thuế: 2802671172

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC DƯƠNG

Mã số thuế: 0700836946

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGUYỄN THẮNG

Mã số thuế: 0801091175

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGUYỄN MINH

Mã số thuế: 4201835824

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGUYÊN KHANG

Mã số thuế: 2802485049

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 0109449971

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGOẠN VĂN

Mã số thuế: 0316056305

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM Á

Mã số thuế: 6001078497

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NAM VIỆT

Mã số thuế: 0316515326

Tìm thông tin Doanh nghiệp