Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
2Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH A&D; CLINIC, Mã số thuế: 0402043860, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 378 Đống Đa, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH A-COMPANY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106773049

CÔNG TY TNHH A-CHU

Mã số thuế: 0401942181

CÔNG TY TNHH A-CHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313343460

CÔNG TY TNHH A-CELL VINA

Mã số thuế: 0314091368

CÔNG TY TNHH A-BIO

Mã số thuế: 0312222008

CÔNG TY TNHH A-BA-CI

Mã số thuế: 0104526566

CÔNG TY TNHH A-ASIA IMPORTS & EXPORT

Mã số thuế: 0201959477

CÔNG TY TNHH A- TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106820193

CÔNG TY TNHH A+ VINA

Mã số thuế: 0109354127

CÔNG TY TNHH A'FESCO

Mã số thuế: 0106621818

CÔNG TY TNHH A&Z MINH HIẾU

Mã số thuế: 2400853775

CÔNG TY TNHH A&Z MEDIA

Mã số thuế: 0313722067

CÔNG TY TNHH A&Z FOOD

Mã số thuế: 3702427398

CÔNG TY TNHH A&V BEAUTY SPA

Mã số thuế: 0315975056

CÔNG TY TNHH A&U XANH

Mã số thuế: 3702786083

CÔNG TY TNHH A&T; PLASTICS

Mã số thuế: 0316211896

CÔNG TY TNHH A&T; - HAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109644193

CÔNG TY TNHH A&T TECHNOLOGY

Mã số thuế: 2802798796

CÔNG TY TNHH A&T NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500623306

CÔNG TY TNHH A&T HÒA BÌNH

Mã số thuế: 2400867626

CÔNG TY TNHH A&T HOÀNG LONG

Mã số thuế: 4101474613

CÔNG TY TNHH A&T GROUP

Mã số thuế: 0801292001

CÔNG TY TNHH A&SPACE MEDIA

Mã số thuế: 0108737374

CÔNG TY TNHH A&R

Mã số thuế: 0312458902

CÔNG TY TNHH A&Q TECHNICS

Mã số thuế: 2300999611

CÔNG TY TNHH A&PM

Mã số thuế: 0315820140

CÔNG TY TNHH A&P; GLOBAL INVESTMENT

Mã số thuế: 0316479205

CÔNG TY TNHH A&P VIỆT NAM PLANTATION

Mã số thuế: 0311698820

CÔNG TY TNHH A&P PLUS

Mã số thuế: 0105451715

CÔNG TY TNHH A&P INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316054749

CÔNG TY TNHH A&P HÒA BÌNH

Mã số thuế: 3400906267

CÔNG TY TNHH A&N

Mã số thuế: 3200705651

CÔNG TY TNHH A&K MOTEL SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315114875

CÔNG TY TNHH A&H; THIÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 0901085175

CÔNG TY TNHH A&H; SUCCESS

Mã số thuế: 0316310110

CÔNG TY TNHH A&H VIỆT

Mã số thuế: 0106034584

CÔNG TY TNHH A&G; TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109089581

CÔNG TY TNHH A&G.ID VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108665088

CÔNG TY TNHH A&F; SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316182268

CÔNG TY TNHH A&F; GLOBAL

Mã số thuế: 0316294035

CÔNG TY TNHH A&E; CHÍ KIÊN

Mã số thuế: 6101277256

CÔNG TY TNHH A&E ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001652009

CÔNG TY TNHH A&E ĐÀ THÀNH

Mã số thuế: 0401620272

CÔNG TY TNHH A&E TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0106748035

CÔNG TY TNHH A&E PROCOAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313926977

CÔNG TY TNHH A&E 368

Mã số thuế: 0315732913

Tìm thông tin Doanh nghiệp