Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Hoạt động tư vấn quản lý7020
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
17Xây dựng công trình đường bộ4212
18Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
19Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
20Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
21Xây dựng công trình công ích khác4229
22Xây dựng công trình thủy4291
23Phá dỡ4311
24Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
25Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
26Cho thuê xe có động cơ7710
27Điều hành tua du lịch7912
28Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
29Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
30Xây dựng nhà không để ở4102
31Xây dựng công trình khai khoáng4292
32Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
33Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ABY SÔNG HÀN (Tên nước ngoài: ABY SONG HAN), Mã số thuế: 0402043645, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 138 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Doan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ACASIA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0105827735

CÔNG TY TNHH ACASH TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315557813

CÔNG TY TNHH ACASA

Mã số thuế: 2500623976

CÔNG TY TNHH ACARE

Mã số thuế: 0313778542

CÔNG TY TNHH ACARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311124833

CÔNG TY TNHH ACARE NUTRITION

Mã số thuế: 0313941414

CÔNG TY TNHH ACARA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315158336

CÔNG TY TNHH ACAER VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201872054

CÔNG TY TNHH ACADEMY RAON

Mã số thuế: 0108522918

CÔNG TY TNHH ACADEMY PHẠM NGUYỄN

Mã số thuế: 0106507939

CÔNG TY TNHH ACADEMY MK

Mã số thuế: 0316315253

CÔNG TY TNHH ACADEMY DUNG TRẦN

Mã số thuế: 0106850455

CÔNG TY TNHH ACADEMIE DIỆN CHẨN

Mã số thuế: 0312126939

CÔNG TY TNHH ACACY

Mã số thuế: 0311183243

CÔNG TY TNHH ACACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316818049

CÔNG TY TNHH ACACIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312699954

CÔNG TY TNHH ACACIA VINTAGE MÔ TÔ

Mã số thuế: 0311109761

CÔNG TY TNHH ACACIA KINDERGARTEN

Mã số thuế: 0108347769

CÔNG TY TNHH ACACIA I

Mã số thuế: 0311272461

CÔNG TY TNHH ACACIA HOÀNG NGỌC

Mã số thuế: 0315503695

CÔNG TY TNHH ACA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106160620

CÔNG TY TNHH ACA VINA

Mã số thuế: 2301058159

CÔNG TY TNHH ACA KENBI

Mã số thuế: 0312528677

CÔNG TY TNHH ACA KENBI

Mã số thuế: 0312037277

CÔNG TY TNHH ACA BEAUTY CLINIC & SPA

Mã số thuế: 0314657519

CÔNG TY TNHH AC VISION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109055247

CÔNG TY TNHH AC VINA

Mã số thuế: 0314253587

CÔNG TY TNHH AC TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0314462301

CÔNG TY TNHH AC TUẤN CƯỜNG

Mã số thuế: 0314115259

CÔNG TY TNHH AC TRADING

Mã số thuế: 0316774546

CÔNG TY TNHH AC SETSUBI

Mã số thuế: 0313371387

CÔNG TY TNHH AC POWER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107674298

CÔNG TY TNHH AC PLC VIETNAM

Mã số thuế: 0315943696

CÔNG TY TNHH AC PHÚ NGHĨA

Mã số thuế: 0108922257

CÔNG TY TNHH AC PHARMA

Mã số thuế: 0102036334

CÔNG TY TNHH AC FOODS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107709381

CÔNG TY TNHH AC FOODS HÀ LINH

Mã số thuế: 0108278931

CÔNG TY TNHH AC ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 4201641480

CÔNG TY TNHH AC BẮC NINH

Mã số thuế: 2300986355

CÔNG TY TNHH AC BA BỂ

Mã số thuế: 4700195714

CÔNG TY TNHH AC - GO

Mã số thuế: 4101479153

CÔNG TY TNHH AC & K

Mã số thuế: 0316454176

CÔNG TY TNHH ABZ VIỆT NAM 2020

Mã số thuế: 2700905230

CÔNG TY TNHH ABY

Mã số thuế: 3603691673

Tìm thông tin Doanh nghiệp