Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Đại lý du lịch7911
5Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
7Hoạt động tư vấn quản lý7020
8Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
9Quảng cáo7310
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Bán buôn tổng hợp4690
13Điều hành tua du lịch7912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VNLUXDEALS TRAVEL (Tên nước ngoài: VNLUXDEALS TRAVEL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0402043194, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 298/8 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Ðà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Uyên Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VNSEC

Mã số thuế: 0315833492

CÔNG TY TNHH VNSEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107993738

CÔNG TY TNHH VNSCOOTER

Mã số thuế: 0311231948

CÔNG TY TNHH VNSA

Mã số thuế: 2802675120

CÔNG TY TNHH VNSAUCES

Mã số thuế: 0202035132

CÔNG TY TNHH VNSAFE

Mã số thuế: 0314113597

CÔNG TY TNHH VNSAD

Mã số thuế: 1801486432

CÔNG TY TNHH VNS-DV

Mã số thuế: 4201867294

CÔNG TY TNHH VNS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105871269

CÔNG TY TNHH VNS UNITED

Mã số thuế: 0311781444

CÔNG TY TNHH VNS SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312080353

CÔNG TY TNHH VNS PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601002647

CÔNG TY TNHH VNS INVEST PRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106171291

CÔNG TY TNHH VNS FREEZER

Mã số thuế: 2300993176

CÔNG TY TNHH VNROBOT

Mã số thuế: 0108638623

CÔNG TY TNHH VNREMOTE

Mã số thuế: 0316959145

CÔNG TY TNHH VNRACK

Mã số thuế: 0311965730

CÔNG TY TNHH VNR REALTY NETWORK

Mã số thuế: 0313525206

CÔNG TY TNHH VNP

Mã số thuế: 4201196159

CÔNG TY TNHH VNP

Mã số thuế: 0104733001

CÔNG TY TNHH VNPUMPS360

Mã số thuế: 0316214664

CÔNG TY TNHH VNPT SERVICES

Mã số thuế: 0315406451

CÔNG TY TNHH VNPROUD

Mã số thuế: 0313972187

CÔNG TY TNHH VNPRODUCT

Mã số thuế: 4201717274

CÔNG TY TNHH VNPRODEV

Mã số thuế: 0106906027

CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0107308005

CÔNG TY TNHH VNPPP

Mã số thuế: 0313933967

CÔNG TY TNHH VNPM

Mã số thuế: 0600807606

CÔNG TY TNHH VNPLYWOOD

Mã số thuế: 0315081098

CÔNG TY TNHH VNPION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108924046

CÔNG TY TNHH VNPICO

Mã số thuế: 0315837313

CÔNG TY TNHH VNPC BẮC NAM

Mã số thuế: 0402105027

CÔNG TY TNHH VNPACKAGING

Mã số thuế: 0316153884

CÔNG TY TNHH VNP VIỆT NAM BA LAN

Mã số thuế: 0109247929

CÔNG TY TNHH VNP QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106471055

CÔNG TY TNHH VNP MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0108343997

CÔNG TY TNHH VNP HÀ TÂY

Mã số thuế: 0107780088

CÔNG TY TNHH VNOC

Mã số thuế: 0801331740

CÔNG TY TNHH VNNH

Mã số thuế: 0106608912

CÔNG TY TNHH VNNDT

Mã số thuế: 0310886500

CÔNG TY TNHH VNNA UNITY

Mã số thuế: 0109564501

CÔNG TY TNHH VNMINDS

Mã số thuế: 0313330870

CÔNG TY TNHH VNMED

Mã số thuế: 0312845034

CÔNG TY TNHH VNMATE

Mã số thuế: 0316238312

CÔNG TY TNHH VNMAS - GROUPE

Mã số thuế: 4201679011

CÔNG TY TNHH VNMARTS

Mã số thuế: 0312482447

CÔNG TY TNHH VNMAC

Mã số thuế: 0104938471

CÔNG TY TNHH VNMAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102046979

CÔNG TY TNHH VNM SƠN TÙNG

Mã số thuế: 0108532578

Tìm thông tin Doanh nghiệp