Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Vệ sinh chung nhà cửa8121
3Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH MỸ (Tên nước ngoài: PHUC THANH MY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0402031826, được thành lập ngày 10/03/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 409 Trường Sơn, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Bích Thủy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vệ sinh chung nhà cửa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NT

Mã số thuế: 4201792828

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700720303

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0316117886

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH LIFE

Mã số thuế: 3502252077

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0201086818

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700774697

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HD

Mã số thuế: 0801325881

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH GIA PHÁT

Mã số thuế: 1101842815

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH FURNITURE

Mã số thuế: 0316245052

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001331382

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001148806

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CONS

Mã số thuế: 0315854894

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400874052

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900673514

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN

Mã số thuế: 0311842778

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH ANH

Mã số thuế: 0106862330

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH AN KHANG

Mã số thuế: 0313787360

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 68

Mã số thuế: 2901737762

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 569

Mã số thuế: 2301084007

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH - LỘC HÒA

Mã số thuế: 1501118318

CÔNG TY TNHH PHÚC THẾ

Mã số thuế: 5701856013

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PT

Mã số thuế: 2600868634

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PHÁT

Mã số thuế: 3702876481

CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201676363

CÔNG TY TNHH PHÚC THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 4601062093

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯỜNG AN

Mã số thuế: 0108998986

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯ

Mã số thuế: 6001563711

CÔNG TY TNHH PHÚC THƯ PHÁT

Mã số thuế: 5801311493

CÔNG TY TNHH PHÚC THĂNG

Mã số thuế: 1601936268

CÔNG TY TNHH PHÚC THÚY

Mã số thuế: 0309717610

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI HƯNG

Mã số thuế: 0901037968

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI HÀ

Mã số thuế: 0202061407

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI AUTO

Mã số thuế: 0801279113

CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI AN

Mã số thuế: 0107578675

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0401381747

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ĐIỀN

Mã số thuế: 1602075519

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH ÂN

Mã số thuế: 4401051915

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH VN

Mã số thuế: 0801181213

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500572847

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂN CHÂU

Mã số thuế: 1602042104

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TÂM

Mã số thuế: 0104732960

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0310952023

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH TOÀN

Mã số thuế: 0401677141

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH THÁI

Mã số thuế: 0401681130

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4201603238

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: 4000996765

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901906033

Tìm thông tin Doanh nghiệp