Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMEVN (Tên nước ngoài: FARMEVN JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0402007882, được thành lập ngày 02/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27 Đặng Như Mai, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hà Đức Thọ

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN FBEGROUP

Mã số thuế: 0108682090

CÔNG TY CỔ PHẦN FBC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105987270

CÔNG TY CỔ PHẦN FBBC

Mã số thuế: 0316469630

CÔNG TY CỔ PHẦN FBA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103016933

CÔNG TY CỔ PHẦN FB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311469644

CÔNG TY CỔ PHẦN FB HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109116690

CÔNG TY CỔ PHẦN FAWIND

Mã số thuế: 0312032825

CÔNG TY CỔ PHẦN FAW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105844547

CÔNG TY CỔ PHẦN FAVIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108117814

CÔNG TY CỔ PHẦN FAVIAN

Mã số thuế: 0109481855

CÔNG TY CỔ PHẦN FAUTO

Mã số thuế: 0104869468

CÔNG TY CỔ PHẦN FATU - GROUP

Mã số thuế: 0108147248

CÔNG TY CỔ PHẦN FATO

Mã số thuế: 0315838211

CÔNG TY CỔ PHẦN FATNAMHOME 29

Mã số thuế: 0109318111

CÔNG TY CỔ PHẦN FATECH

Mã số thuế: 2901901733

CÔNG TY CỔ PHẦN FAT GROUP

Mã số thuế: 0107534438

CÔNG TY CỔ PHẦN FAS

Mã số thuế: 0109019111

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTT

Mã số thuế: 0108056777

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTTECH

Mã số thuế: 0107439914

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTRANS

Mã số thuế: 0313164373

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTLOAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316265443

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108431499

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTER VN

Mã số thuế: 0109010447

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTECH ASIA

Mã số thuế: 0109012839

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTECH ASIA

Mã số thuế: 0108617038

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST QUALITY

Mã số thuế: 0315411691

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST MARKETING

Mã số thuế: 0316912891

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST LAND

Mã số thuế: 0313136591

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST ENGLISH

Mã số thuế: 0312043030

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST DESIGN

Mã số thuế: 0104516455

CÔNG TY CỔ PHẦN FASOTA

Mã số thuế: 2802176636

CÔNG TY CỔ PHẦN FASOL

Mã số thuế: 0312996058

CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA

Mã số thuế: 0107693639

CÔNG TY CỔ PHẦN FASI

Mã số thuế: 0315752451

CÔNG TY CỔ PHẦN FASIPA - KIM SING

Mã số thuế: 0105415763

CÔNG TY CỔ PHẦN FASHIO

Mã số thuế: 0314240570

CÔNG TY CỔ PHẦN FASHION ICON

Mã số thuế: 0108708165

CÔNG TY CỔ PHẦN FAS JUST IN TIME

Mã số thuế: 0106486397

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMLAND VINA

Mã số thuế: 3603664782

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMLAND VINA

Mã số thuế: 3603649576

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMINGLY CLOUD

Mã số thuế: 0108639200

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMFRESH VN

Mã số thuế: 0315652111

Tìm thông tin Doanh nghiệp