Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
4Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
5Xuất bản phần mềm5820
6Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
7Hoạt động hậu kỳ5912
8Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913
9Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
10Lập trình máy vi tính6201
11Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
12Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
13Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
14Cổng thông tin6312
15Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
16Hoạt động tư vấn quản lý7020
17Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
18Quảng cáo7310
19Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
20Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
21Hoạt động nhiếp ảnh7420
22Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ZABIRDS (Tên nước ngoài: ZABIRDS TECHNOLOGY AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0402000923, được thành lập ngày 16/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 138 Hà Bồng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Trung Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp