Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Lắp đặt hệ thống điện4321
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Chuẩn bị mặt bằng4312
13Xây dựng công trình đường bộ4212
14Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
15Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
16Xây dựng công trình công ích khác4229
17Phá dỡ4311
18Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
20Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VÂN NAM (Tên nước ngoài: BAO VAN NAM CO.,LTD), Mã số thuế: 0401991911, được thành lập ngày 29/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27 Lý Chính Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THẾ HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN 5T

Mã số thuế: 3702735875

CÔNG TY TNHH MTV BẤT NHỊ

Mã số thuế: 0310546889

CÔNG TY TNHH MTV BẢY TIẾN

Mã số thuế: 3602383891

CÔNG TY TNHH MTV BẢY THÉP

Mã số thuế: 0401363547

CÔNG TY TNHH MTV BẢY LỜI

Mã số thuế: 1402118998

CÔNG TY TNHH MTV BẢY KIỆT

Mã số thuế: 1101787184

CÔNG TY TNHH MTV BẢY BÒ

Mã số thuế: 0315725779

CÔNG TY TNHH MTV BẢY BINH

Mã số thuế: 1402162299

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ĐỊA ỐC

Mã số thuế: 0311198024

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ĐẠT

Mã số thuế: 3002037360

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ÂN TRAVEL

Mã số thuế: 0401953673

CÔNG TY TNHH MTV BẢO YẾN LS

Mã số thuế: 4900809961

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ TÂY NINH

Mã số thuế: 3901239222

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ HHDN

Mã số thuế: 0401837331

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ AN CƠ

Mã số thuế: 3901264236

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VẠN LONG

Mã số thuế: 0401742136

Tìm thông tin Doanh nghiệp