Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường bộ4212
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG NGHĨA TÍN, Mã số thuế: 0401989366, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K151 H100/72 âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI HIỀN DUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ HÀ

Mã số thuế: 0314727082

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ CƯỜNG

Mã số thuế: 3702410362

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ BẢO

Mã số thuế: 4001218408

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ AN

Mã số thuế: 4001103365

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ AN NHIÊN

Mã số thuế: 0402011273

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÌNH NGUYỄ

Mã số thuế: 0316929951

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÌNH ANH

Mã số thuế: 2500666708

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÂN TRỌNG

Mã số thuế: 0316637740

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÁC QUÝ

Mã số thuế: 2802906233

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÀNG THÀNH

Mã số thuế: 2901708708

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÀ PHÚC

Mã số thuế: 6001157607

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÀ LÂN

Mã số thuế: 2901861720

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG VŨ

Mã số thuế: 0313584988

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG VY

Mã số thuế: 1602103445

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG TÍN

Mã số thuế: 3400853174

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG TÍN TH

Mã số thuế: 2802847605

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 6001025424

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THIÊN

Mã số thuế: 0314674698

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC

Mã số thuế: 0311286993

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUÂN

Mã số thuế: 0312947011

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUY

Mã số thuế: 5801176727

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG PHÚ

Mã số thuế: 0314630806

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG PHÁT DK

Mã số thuế: 4201855242

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG NHÂN

Mã số thuế: 0314622675

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 1801175003

Tìm thông tin Doanh nghiệp