Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
5Cho thuê xe có động cơ7710
6Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐOAN TẤN PHƯƠNG, Mã số thuế: 0401989292, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 64 Phan Khoang, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ KHẮC ĐOAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HƯNG LỘC

Mã số thuế: 3603637404

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HÙNG VINA

Mã số thuế: 2301136329

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HÙNG HĐT

Mã số thuế: 0311895392

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0104997942

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HUY TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600335582

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HUY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601032962

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 0601166070

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0201727155

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 1601300017

CÔNG TY TNHH ĐOÀN HIỆP

Mã số thuế: 5701984696

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIAO

Mã số thuế: 0313694726

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0311562114

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104925874

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA VIÊN

Mã số thuế: 0109609865

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA TRANG

Mã số thuế: 0106574445

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA THÀNH

Mã số thuế: 6001096425

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA SƠN LA

Mã số thuế: 5500576111

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA PHẠM

Mã số thuế: 6001222655

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA PHÁT

Mã số thuế: 3602220819

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA PHÁT SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315471034

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA NGHĨA

Mã số thuế: 0201572222

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA LINH

Mã số thuế: 0109199263

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA KHANG

Mã số thuế: 0311904230

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA GROUP

Mã số thuế: 0314338858

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA GROUPXGHH

Mã số thuế: 0601215553

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA GIA

Mã số thuế: 3002066234

CÔNG TY TNHH ĐOÀN DUY TUẤN

Mã số thuế: 5801425155

CÔNG TY TNHH ĐOÀN DUNG SÔNG MÃ

Mã số thuế: 5500550586

CÔNG TY TNHH ĐOÀN DOANH PHÁT

Mã số thuế: 0316747486

CÔNG TY TNHH ĐOÀN DIỆU

Mã số thuế: 0401529640

CÔNG TY TNHH ĐOÀN DANH PHÁT

Mã số thuế: 2300996201

CÔNG TY TNHH ĐOÀN CÔNG SAFETY

Mã số thuế: 0311849597

CÔNG TY TNHH ĐOÀN CHÍNH HƯNG

Mã số thuế: 0314198544

CÔNG TY TNHH ĐOÀN CHÍN BARBER

Mã số thuế: 0316505896

CÔNG TY TNHH ĐOÀN CHÁNH

Mã số thuế: 1402048395

CÔNG TY TNHH ĐOÀN BẢO DUY

Mã số thuế: 0105324883

CÔNG TY TNHH ĐOÀN ANH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700828593

CÔNG TY TNHH ĐOÀN ANH HÙNG

Mã số thuế: 0800886669

CÔNG TY TNHH ĐOÀN ANH DŨNG

Mã số thuế: 0105121315

CÔNG TY TNHH ĐOÀN AN CƯỜNG

Mã số thuế: 3603279660

CÔNG TY TNHH ĐOÀI NGUYỆT

Mã số thuế: 5801210304

CÔNG TY TNHH ĐOÀI LAN

Mã số thuế: 0700795295

CÔNG TY TNHH ĐON PHIN

Mã số thuế: 3501537707

CÔNG TY TNHH ĐOM ĐÓM SON

Mã số thuế: 0309805585

CÔNG TY TNHH ĐOM HÀNG

Mã số thuế: 0314027891

CÔNG TY TNHH ĐOAN XUYÊN

Mã số thuế: 0105809207

Tìm thông tin Doanh nghiệp