Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Hoàn thiện công trình xây dựng4330
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DIV, Mã số thuế: 0401989278, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 19 Ngô Gia Khảm, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN RÔ LÊ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔNG QUAN

Mã số thuế: 0108581663

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔNG QUANG

Mã số thuế: 0316440014

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔNG A

Mã số thuế: 0108595296

Tìm thông tin Doanh nghiệp