Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
3Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHAMROCK (Tên nước ngoài: SHAMROCK LTD.,CO), Mã số thuế: 0401989260, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11 đường An Thượng 32, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ THỊ HIỀN, Số điện thoại: 0354900977, Địa chỉ: Số 11 đường An Thượng 32, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp