Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Hoàn thiện công trình xây dựng4330
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THÀNH NGUYỄN STONE, Mã số thuế: 0401989246, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 252/2 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT AN GIANG

Mã số thuế: 1602012420

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 88

Mã số thuế: 5701780244

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 86

Mã số thuế: 2200750405

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 678

Mã số thuế: 0700827966

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT - HP

Mã số thuế: 2802881927

CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG

Mã số thuế: 6001066212

CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG P & P

Mã số thuế: 4400848659

CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG NGUYỄN

Mã số thuế: 0314724814

CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG LOGISTICS

Mã số thuế: 0314313444

CÔNG TY TNHH THÀNH PHIÊU DU

Mã số thuế: 2801384506

CÔNG TY TNHH THÀNH PHI

Mã số thuế: 0309837192

CÔNG TY TNHH THÀNH OANH

Mã số thuế: 2500419321

CÔNG TY TNHH THÀNH OANH DIỆP

Mã số thuế: 5801214235

CÔNG TY TNHH THÀNH NƯƠNG DECOR

Mã số thuế: 0314328761

CÔNG TY TNHH THÀNH NƠI HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300316453

CÔNG TY TNHH THÀNH NĂM

Mã số thuế: 4201153606

CÔNG TY TNHH THÀNH NIÊN

Mã số thuế: 0314169991

CÔNG TY TNHH THÀNH NINH

Mã số thuế: 2901229688

CÔNG TY TNHH THÀNH NHƯ Ý

Mã số thuế: 5800913590

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÔM

Mã số thuế: 0401895943

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÃ LỆ

Mã số thuế: 0314753910

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001681232

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN ĐẠT

Mã số thuế: 0201202447

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN T & B

Mã số thuế: 3702457730

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN PLASTIC

Mã số thuế: 0316247074

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN PHÁT

Mã số thuế: 3702872536

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN PHONG

Mã số thuế: 0315637480

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN NAM

Mã số thuế: 0401486193

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN MÔ TÔ

Mã số thuế: 0311006942

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN GROUP

Mã số thuế: 0315705123

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN FURNITURE

Mã số thuế: 3702769200

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN BP

Mã số thuế: 3801070692

CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN BAN MÊ

Mã số thuế: 6001371985

CÔNG TY TNHH THÀNH NHU

Mã số thuế: 3002083896

CÔNG TY TNHH THÀNH NHUNG 68

Mã số thuế: 5702025413

CÔNG TY TNHH THÀNH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201560721

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌ

Mã số thuế: 4000787761

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC

Mã số thuế: 3001328818

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC

Mã số thuế: 1701386441

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC QUÝ

Mã số thuế: 0315672083

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC LINH

Mã số thuế: 2802539463

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC HÀ

Mã số thuế: 0201580512

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001777806

CÔNG TY TNHH THÀNH NGỌC HOÀNG NAM

Mã số thuế: 3701974662

CÔNG TY TNHH THÀNH NGÂN

Mã số thuế: 4700267302

CÔNG TY TNHH THÀNH NGÂN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601328184

CÔNG TY TNHH THÀNH NGÂN CHÂU

Mã số thuế: 3702910090

Tìm thông tin Doanh nghiệp