Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý du lịch7911
2Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
3Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
4Cho thuê xe có động cơ7710
5Điều hành tua du lịch7912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TV MAJOR (Tên nước ngoài: TV MAJOR COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0401962149, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 01 đường An Nhơn 2, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TUẤN ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 0401742665

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 5801405173

CÔNG TY TNHH MTV TÀI THÁI

Mã số thuế: 3602220569

CÔNG TY TNHH MTV TÀI QUÂN CITY

Mã số thuế: 0401941808

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC

Mã số thuế: 2200784676

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC TÍN

Mã số thuế: 4001180680

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC HIẾU

Mã số thuế: 0402067420

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚ TÀI

Mã số thuế: 3602369329

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÁT

Mã số thuế: 0801299670

CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN

Mã số thuế: 3002185496

CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ

Mã số thuế: 0310503395

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỢI

Mã số thuế: 0801218921

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỘC VIỆT

Mã số thuế: 0310707092

CÔNG TY TNHH MTV TÀI HẠNH

Mã số thuế: 1101874687

CÔNG TY TNHH MTV TÀI HƯNG

Mã số thuế: 2200784683

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH LONG BAKN

Mã số thuế: 2802470934

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH CATONI

Mã số thuế: 2100645580

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHI

Mã số thuế: 1201626670

CÔNG TY TNHH MTV TÀI ANH TIẾN

Mã số thuế: 0601137087

CÔNG TY TNHH MTV TYPICAL COFFEE

Mã số thuế: 0314368274

CÔNG TY TNHH MTV TY ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401840020

CÔNG TY TNHH MTV TY ROLLS

Mã số thuế: 0401961709

CÔNG TY TNHH MTV TY HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0401934198

CÔNG TY TNHH MTV TVTK NGỌC VIỂN

Mã số thuế: 0401909949

CÔNG TY TNHH MTV TVHOME

Mã số thuế: 0401776985

CÔNG TY TNHH MTV TVFILTER

Mã số thuế: 3301658662

CÔNG TY TNHH MTV TV XD QUÝ MẠNH

Mã số thuế: 1501062344

CÔNG TY TNHH MTV TV THANH HƯNG

Mã số thuế: 1501069484

Tìm thông tin Doanh nghiệp