Ngành nghề kinh doanh

1Đấu giá46103

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VICEN, Mã số thuế: 0401962036, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27 Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Kiều Văn Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU

Mã số thuế: 0108747982

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á CHÂU

Mã số thuế: 0315518444

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH XS

Mã số thuế: 2902037033

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

Mã số thuế: 0108778846

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VINA

Mã số thuế: 1702162564

Tìm thông tin Doanh nghiệp