Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
4Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng2593
5Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AN VIỆT THIÊN (Tên nước ngoài: CTY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG AN VIỆT THIÊN), Mã số thuế: 0401962004, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 45 Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN QUANG THIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp