Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH AN LẠC TÂM (Tên nước ngoài: AN LAC TAM CO.,LTD), Mã số thuế: 0401961988, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 41 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN NGHĨA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH AN LỘC ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0107770668

CÔNG TY TNHH AN LỘC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600325030

CÔNG TY TNHH AN LỘC XUÂN

Mã số thuế: 3602839172

CÔNG TY TNHH AN LỘC XANH

Mã số thuế: 4001218528

CÔNG TY TNHH AN LỘC VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500490250

CÔNG TY TNHH AN LỘC TÍN

Mã số thuế: 3502318994

CÔNG TY TNHH AN LỘC TT

Mã số thuế: 4201838092

CÔNG TY TNHH AN LỘC THỌ

Mã số thuế: 0315150231

CÔNG TY TNHH AN LỘC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601504418

CÔNG TY TNHH AN LỘC THUẬN

Mã số thuế: 3603735916

CÔNG TY TNHH AN LỘC THIÊN

Mã số thuế: 0314692665

CÔNG TY TNHH AN LỘC SINH

Mã số thuế: 2801967473

CÔNG TY TNHH AN LỘC PLASTIC

Mã số thuế: 0311308622

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHƯỚC

Mã số thuế: 0311792171

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 4601573926

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4500426322

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4201239973

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT T.S

Mã số thuế: 2301079776

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101571984

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT LC

Mã số thuế: 6200088235

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT GROUP

Mã số thuế: 0401965799

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT CONTRACTOR

Mã số thuế: 0402046364

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT 79

Mã số thuế: 3502416007

CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT 68

Mã số thuế: 5801410945

CÔNG TY TNHH AN LỘC NINH

Mã số thuế: 4001203867

CÔNG TY TNHH AN LỘC NHA TRANG

Mã số thuế: 4201688175

CÔNG TY TNHH AN LỘC LAND

Mã số thuế: 0315311055

CÔNG TY TNHH AN LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701908521

CÔNG TY TNHH AN LỘC HƯNG

Mã số thuế: 4400976594

CÔNG TY TNHH AN LỘC FURNITURE

Mã số thuế: 0316534167

CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI

Mã số thuế: 5901047034

CÔNG TY TNHH AN LỘC DƯƠNG

Mã số thuế: 0801178884

CÔNG TY TNHH AN LỘC DANA

Mã số thuế: 0401685417

CÔNG TY TNHH AN LỘC AN

Mã số thuế: 3602659998

CÔNG TY TNHH AN LỘC 16

Mã số thuế: 1000901648

CÔNG TY TNHH AN LỘC - GROUP

Mã số thuế: 2802582067

CÔNG TY TNHH AN LẬP PHÚ

Mã số thuế: 0314233319

CÔNG TY TNHH AN LẬP PHÚ

Mã số thuế: 0312122476

CÔNG TY TNHH AN LẬP PHÁT

Mã số thuế: 0104948705

CÔNG TY TNHH AN LẠC

Mã số thuế: 2901245947

CÔNG TY TNHH AN LẠC

Mã số thuế: 2901245104

CÔNG TY TNHH AN LẠC

Mã số thuế: 1701425147

CÔNG TY TNHH AN LẠC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901045849

CÔNG TY TNHH AN LẠC TÂY

Mã số thuế: 2200613783

Tìm thông tin Doanh nghiệp