Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐẠI PHÚC, Mã số thuế: 0401961882, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K135/10 Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUYÊN TUẤN

Mã số thuế: 0107341228

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUYÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 0108023570

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUY PHƯỚC

Mã số thuế: 4101576502

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUY AN H.C.B

Mã số thuế: 0310072364

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTN

Mã số thuế: 3100879365

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTM

Mã số thuế: 0315443090

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTLCONS

Mã số thuế: 0316158730

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTH

Mã số thuế: 0311856636

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTHT

Mã số thuế: 2902091601

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTC

Mã số thuế: 3801036162

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TTCONS

Mã số thuế: 4401050157

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TT&T

Mã số thuế: 0314741048

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TT THUẬN AN

Mã số thuế: 4201592219

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TSPT

Mã số thuế: 1801327802

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TSCONS

Mã số thuế: 0315441093

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG ĐẠT

Mã số thuế: 0316291637

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG ĐÔ

Mã số thuế: 2902015569

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG VINH

Mã số thuế: 1201060554

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG VANG

Mã số thuế: 1001010563

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG TUẤN

Mã số thuế: 3702323416

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG TIẾN

Mã số thuế: 5400259616-001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG QUANG

Mã số thuế: 2600978186

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG PHÚC

Mã số thuế: 2000994073

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG KHUÊ

Mã số thuế: 2801738723

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG KHA

Mã số thuế: 1602086165

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG KHANG

Mã số thuế: 0104956061

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG KHANG

Mã số thuế: 0104104449

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG HỮU

Mã số thuế: 3603758046

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG HUYNH

Mã số thuế: 0313469079

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦU CAU

Mã số thuế: 4001123650

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐỰNG

Mã số thuế: 6001447803

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐẶNG

Mã số thuế: 4101200193

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN ĐẠT

Mã số thuế: 4001177342

Tìm thông tin Doanh nghiệp