Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Xây dựng nhà để ở4101
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HUNTER 3DVISUAL, Mã số thuế: 0401961868, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 443 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯU QUỐC HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HUUPT

Mã số thuế: 0315662448

CÔNG TY TNHH HUTTONS VN

Mã số thuế: 0315034972

CÔNG TY TNHH HUTTONS VN (NTNN)

Mã số thuế: 0315914825

CÔNG TY TNHH HUTTONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314500701

CÔNG TY TNHH HUTTONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314058360

CÔNG TY TNHH HUTRA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104515797

CÔNG TY TNHH HUTI

Mã số thuế: 0313151529

CÔNG TY TNHH HUTIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601529155

CÔNG TY TNHH HUTEXCO

Mã số thuế: 1801613063

CÔNG TY TNHH HUTEK

Mã số thuế: 3702438329

CÔNG TY TNHH HUTECTRA

Mã số thuế: 0314236648

CÔNG TY TNHH HUTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106111990

CÔNG TY TNHH HUTEC VINA

Mã số thuế: 2301110793

CÔNG TY TNHH HUTEC JAPAN VIETNAM

Mã số thuế: 0401680627

CÔNG TY TNHH HUTCONS

Mã số thuế: 3603563777

CÔNG TY TNHH HUTA

Mã số thuế: 0106584796

CÔNG TY TNHH HUTANA

Mã số thuế: 0108742744

CÔNG TY TNHH HUTAELECTRIC

Mã số thuế: 5801400954

CÔNG TY TNHH HUTA BEAUTY

Mã số thuế: 0316241280

CÔNG TY TNHH HUSUPP

Mã số thuế: 0109303796

CÔNG TY TNHH HUSTLE.VN

Mã số thuế: 4201887692

CÔNG TY TNHH HUSTLE.VN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 4201887692-001

CÔNG TY TNHH HUSTLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316621405

CÔNG TY TNHH HUSTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108064633

CÔNG TY TNHH HUSSAIN BROTHER'S

Mã số thuế: 0315151612

CÔNG TY TNHH HUSQ VIETNAM

Mã số thuế: 3603754919

CÔNG TY TNHH HUSKY HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108680417

CÔNG TY TNHH HUSBLE

Mã số thuế: 0402078729

CÔNG TY TNHH HUS CORP

Mã số thuế: 0108437317

CÔNG TY TNHH HURRICANE VIETNAM

Mã số thuế: 0314186676

CÔNG TY TNHH HURIN NAIL HOUSE

Mã số thuế: 0315882080

CÔNG TY TNHH HURI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313726872

CÔNG TY TNHH HUREX

Mã số thuế: 0109070541

CÔNG TY TNHH HUPER

Mã số thuế: 0316506635

CÔNG TY TNHH HUPER TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0314059981

CÔNG TY TNHH HUONGVIET TV

Mã số thuế: 0313180696

CÔNG TY TNHH HUONG ANH YUSHIN

Mã số thuế: 0108476919

CÔNG TY TNHH HUOGUOYA VN

Mã số thuế: 0315890518

CÔNG TY TNHH HUNUFA

Mã số thuế: 1101840455

CÔNG TY TNHH HUNTSMAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603515614

CÔNG TY TNHH HUNTSMAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603486064

CÔNG TY TNHH HUNTERONE

Mã số thuế: 0313994825

CÔNG TY TNHH HUNTER DOUGLAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311268401

CÔNG TY TNHH HUNTER DOUGLAS INDOCHINA

Mã số thuế: 3702538066

Tìm thông tin Doanh nghiệp