Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường bộ4212
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Cung ứng lao động tạm thời7820
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Hoạt động tư vấn quản lý7020
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Xây dựng công trình công ích khác4229
12Phá dỡ4311
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ PHƯƠNG LY (Tên nước ngoài: HLCC), Mã số thuế: 0401961850, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K26/1 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ANH HÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA PHÁT TN

Mã số thuế: 3901281584

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA NHI PHONG

Mã số thuế: 0316789013

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA NGUYÊN

Mã số thuế: 0315837602

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA NGHĨA

Mã số thuế: 0312424678

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA LỤC

Mã số thuế: 0108646141

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA LÝ

Mã số thuế: 6200078685

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA HỘI

Mã số thuế: 3502308611

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA HƯNG

Mã số thuế: 3801200817

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA GIA

Mã số thuế: 0312128541

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA CẦU

Mã số thuế: 2100620995

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA CAO PHÁT

Mã số thuế: 6001383370

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 3501702076

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA BÌNH 6

Mã số thuế: 5400470619

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA ANH

Mã số thuế: 0311068402

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA ANH PHÁT

Mã số thuế: 4201828714

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA AN PHÁT

Mã số thuế: 0201879020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN PHÁT

Mã số thuế: 0109463038

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN MINH

Mã số thuế: 2200784002

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN HOAN

Mã số thuế: 0107625050

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN DŨNG

Mã số thuế: 3801174003

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀO THÀNH

Mã số thuế: 0313601591

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀO QUANG

Mã số thuế: 3100612763

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀO PHÚ

Mã số thuế: 3602993093

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀN MY

Mã số thuế: 0309987920

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀN LÂM HT

Mã số thuế: 3002023223

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ ĐẠT

Mã số thuế: 3101027980

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ ÂN

Mã số thuế: 3001343157

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TĨNH LTD

Mã số thuế: 3002119694

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TUẤN

Mã số thuế: 2801720860

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TOÀN

Mã số thuế: 0311773281

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THỦY

Mã số thuế: 0312953600

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THANH AN

Mã số thuế: 3603437758

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ SAN

Mã số thuế: 0311022013

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ QUYỀN

Mã số thuế: 0106691861

Tìm thông tin Doanh nghiệp