Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HÂN FOODS (Tên nước ngoài: GIA HAN FOODS CO.,LTD), Mã số thuế: 0401961843, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 260, Tờ bản đồ số 14, Tổ 125, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN LÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA KIM

Mã số thuế: 0105010541

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA KIM

Mã số thuế: 0104104975

Tìm thông tin Doanh nghiệp