Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Khai thác thuỷ sản nội địa0312
6Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
7Khai thác thuỷ sản biển0311

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TLĐ TRÚC LINH, Mã số thuế: 0401961836, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K24/2 Đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THANH TRÚC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp