Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Xây dựng nhà để ở4101
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Thoát nước và xử lý nước thải3700
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Cung ứng lao động tạm thời7820
11Tái chế phế liệu3830
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Vệ sinh chung nhà cửa8121
16Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
17Thu gom rác thải không độc hại3811
18Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
19Phá dỡ4311
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
23Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIỂN ÁNH SÁNG, Mã số thuế: 0401961829, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K159/31 Phó Đức Chính, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ TRỌNG THẮNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp