Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng4330
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
8Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
9Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
10Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
11Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Quảng cáo7310
14Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHÔI NHÂN, Mã số thuế: 0401961811, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 58 Đinh Công Tráng, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN NGUYÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện công trình xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN MỞ

Mã số thuế: 0313124395

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN MÃ

Mã số thuế: 0313982957

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN MÀU

Mã số thuế: 0311902787

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN IN ẤN

Mã số thuế: 0313894362

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0109060783

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0315810294

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN HOA TRÀ

Mã số thuế: 0311570806

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN GON

Mã số thuế: 0315497836

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN CỬA

Mã số thuế: 0401845290

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN COFFEE

Mã số thuế: 0312226073

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN CAFE

Mã số thuế: 0315363705

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN 5D

Mã số thuế: 5801258786

CÔNG TY TNHH KHÔI ÁNH

Mã số thuế: 2901283075

CÔNG TY TNHH KHÔI VỸ

Mã số thuế: 0311994315

CÔNG TY TNHH KHÔI VŨ

Mã số thuế: 3701867438

CÔNG TY TNHH KHÔI VĨ

Mã số thuế: 4700207085

CÔNG TY TNHH KHÔI VĨNH TÂM

Mã số thuế: 0401587868

CÔNG TY TNHH KHÔI VÀ ANH EM

Mã số thuế: 0312894514

CÔNG TY TNHH KHÔI VIỆT

Mã số thuế: 0313508151

CÔNG TY TNHH KHÔI VIỆT VKT

Mã số thuế: 4201740516

CÔNG TY TNHH KHÔI UYÊN

Mã số thuế: 3603506306

CÔNG TY TNHH KHÔI TÚ

Mã số thuế: 0312645606

CÔNG TY TNHH KHÔI TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 1101829973

CÔNG TY TNHH KHÔI THỦY

Mã số thuế: 0312835702

CÔNG TY TNHH KHÔI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0316042158

CÔNG TY TNHH KHÔI THỊNH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901009329

CÔNG TY TNHH KHÔI THƯ NHI

Mã số thuế: 0312822654

CÔNG TY TNHH KHÔI THƯ NHI NGUYÊN

Mã số thuế: 0315387914

CÔNG TY TNHH KHÔI THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0401737094

CÔNG TY TNHH KHÔI THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4000781914

CÔNG TY TNHH KHÔI THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 0401459062

CÔNG TY TNHH KHÔI THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 3702846617

CÔNG TY TNHH KHÔI THANH

Mã số thuế: 1801700037

CÔNG TY TNHH KHÔI QUÂN ĐẠT

Mã số thuế: 1701964942

CÔNG TY TNHH KHÔI QUYÊN

Mã số thuế: 3603642965

CÔNG TY TNHH KHÔI PHƯỚC

Mã số thuế: 0401630739

CÔNG TY TNHH KHÔI PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 3603669170

CÔNG TY TNHH KHÔI PHÁT TÀI

Mã số thuế: 3702893060

CÔNG TY TNHH KHÔI PHÁT CF TRADING

Mã số thuế: 0315662575

Tìm thông tin Doanh nghiệp