Ngành nghề kinh doanh

1Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÂM PHÁT, Mã số thuế: 0401961794, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 09 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỊ THU THỦY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BEST CHOICE

Mã số thuế: 0313459306

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BEN HOUSE

Mã số thuế: 3603720412

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BEE

Mã số thuế: 3401035943

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BECO

Mã số thuế: 0314546209

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BANANA

Mã số thuế: 0315808545

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BAN MAI

Mã số thuế: 0314616833

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BAMI

Mã số thuế: 3502375946

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BAKA

Mã số thuế: 0314002872

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BA TOÀN

Mã số thuế: 3502439614

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BA SAO

Mã số thuế: 0316091927

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BA QUÊ FOOD

Mã số thuế: 0316316338

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM B&S

Mã số thuế: 0314180787

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM B&B

Mã số thuế: 0315445316

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AZ

Mã số thuế: 0314037681

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AUS FARM

Mã số thuế: 0314045435

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM APLUS

Mã số thuế: 0106065649

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANNA HUY

Mã số thuế: 3502296187

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANNA HOUSE

Mã số thuế: 4500625769

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH TÚ

Mã số thuế: 0106904213

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH TUẤN

Mã số thuế: 0201932299

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH TRUNG

Mã số thuế: 0316370568

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH QUÂN

Mã số thuế: 0313115721

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH PHỤNG

Mã số thuế: 3702589381

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH PHÁT

Mã số thuế: 0314719469

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH NGỌC

Mã số thuế: 5801405543

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH LƯỢNG

Mã số thuế: 3603564957

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH KHOA

Mã số thuế: 0311199451

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH DŨNG

Mã số thuế: 0106598887

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANGIAFOOD

Mã số thuế: 0315428455

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANA

Mã số thuế: 0313179281

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN VI

Mã số thuế: 0311777889

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÙNG

Mã số thuế: 0109218607

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÂM

Mã số thuế: 0104622816

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÂM

Mã số thuế: 0102045231

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÂM VINA

Mã số thuế: 3702793436

Tìm thông tin Doanh nghiệp