Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính6201
2Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV V-MEMBERS PAY (Tên nước ngoài: V-MEMBERS PAY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0401961748, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 9, Tòa nhà Phi Long Technology, 52 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Joo Young Min

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV VIETNAMECO

Mã số thuế: 0315980930

CÔNG TY TNHH MTV VIETNAM HOLIDAY TOUR

Mã số thuế: 0401968609

CÔNG TY TNHH MTV VIETCOM

Mã số thuế: 0901054480

CÔNG TY TNHH MTV VIET MANAGEMENT

Mã số thuế: 0311485526

CÔNG TY TNHH MTV VIET INFLUENCERS

Mã số thuế: 0314568139

CÔNG TY TNHH MTV VIET HOUSE

Mã số thuế: 1702187230

CÔNG TY TNHH MTV VIET HOME

Mã số thuế: 0315860785

CÔNG TY TNHH MTV VIET GOOD

Mã số thuế: 0402048481

CÔNG TY TNHH MTV VIET FUTURE CONSULTING

Mã số thuế: 0401964996

CÔNG TY TNHH MTV VIET FOOD

Mã số thuế: 3702758449

CÔNG TY TNHH MTV VIET ENER SOURCE

Mã số thuế: 4201658438

CÔNG TY TNHH MTV VIET CHEMTEC

Mã số thuế: 0108962034

CÔNG TY TNHH MTV VIEGGIE GROUP

Mã số thuế: 1201536755

CÔNG TY TNHH MTV VIECNET

Mã số thuế: 3702498938

CÔNG TY TNHH MTV VIC

Mã số thuế: 0314517102

CÔNG TY TNHH MTV VICO LIGHT

Mã số thuế: 4001146640

CÔNG TY TNHH MTV VICHOMES

Mã số thuế: 0402028823

CÔNG TY TNHH MTV VICEM HOÀNG THẠCH

Mã số thuế: 0801209363

CÔNG TY TNHH MTV VIC NGUYEN DESIGN

Mã số thuế: 0401860517

CÔNG TY TNHH MTV VI-ET ĐẠI AN

Mã số thuế: 3301597071

CÔNG TY TNHH MTV VI ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 4900851628

CÔNG TY TNHH MTV VI VIỆT ANH

Mã số thuế: 2901848215

CÔNG TY TNHH MTV VI TÚ

Mã số thuế: 4900808855

CÔNG TY TNHH MTV VI TÍNH ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 2200788550

CÔNG TY TNHH MTV VI TÍNH TÍN HƯNG

Mã số thuế: 3901196191

CÔNG TY TNHH MTV VI TÍNH NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 3301657958

CÔNG TY TNHH MTV VI TRƯỜNG HỒ

Mã số thuế: 0401748219

CÔNG TY TNHH MTV VI THÀNH

Mã số thuế: 3701666682

CÔNG TY TNHH MTV VI QUỐC TRI

Mã số thuế: 0315720298

CÔNG TY TNHH MTV VI MINH

Mã số thuế: 0316073082

CÔNG TY TNHH MTV VI HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0402041503

CÔNG TY TNHH MTV VH ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0312042213

CÔNG TY TNHH MTV VG DESIGN STUDIO

Mã số thuế: 0401902414

CÔNG TY TNHH MTV VESTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106086769

CÔNG TY TNHH MTV VERSO ÉPICO

Mã số thuế: 0313652927

CÔNG TY TNHH MTV VENUS FURNITURE

Mã số thuế: 0314237151

CÔNG TY TNHH MTV VEGA

Mã số thuế: 0107344388

CÔNG TY TNHH MTV VEDANA BEACH

Mã số thuế: 3301610565

CÔNG TY TNHH MTV VC VÀ XNK LỘC BÌNH

Mã số thuế: 4900844187

CÔNG TY TNHH MTV VBE HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002198456

CÔNG TY TNHH MTV VAV 389

Mã số thuế: 4900864306

CÔNG TY TNHH MTV VANPA GREEN

Mã số thuế: 3200708324

CÔNG TY TNHH MTV VANG ÁNH THIÊN

Mã số thuế: 0401753667

CÔNG TY TNHH MTV VANG TRƯỜNG ĐẠT

Mã số thuế: 0401761121

CÔNG TY TNHH MTV VAN THANH LOAN

Mã số thuế: 3702602434

CÔNG TY TNHH MTV V.A.C.A

Mã số thuế: 0316881749

CÔNG TY TNHH MTV V-TRAVEL

Mã số thuế: 5801457943

Tìm thông tin Doanh nghiệp