Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất cà phê1077
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Bán buôn đồ uống4633
10Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TY ROLLS (Tên nước ngoài: TY ROLLS CO.,LTD), Mã số thuế: 0401961709, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 140 ông ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ KIM ÁNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất cà phê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TÁM SINH

Mã số thuế: 0401814207

CÔNG TY TNHH MTV TÁM HỒNG

Mã số thuế: 2802418331

CÔNG TY TNHH MTV TÁI CHẾ HỘP VÀNG

Mã số thuế: 0314171140

CÔNG TY TNHH MTV TÁC HỒNG

Mã số thuế: 0310599866

CÔNG TY TNHH MTV TÁ TIẾN

Mã số thuế: 6101263736

CÔNG TY TNHH MTV TÀO LIỆU

Mã số thuế: 4900730214

CÔNG TY TNHH MTV TÀI ĐẠI AN

Mã số thuế: 3602270383

CÔNG TY TNHH MTV TÀI VẠN LỘC HD

Mã số thuế: 0801318034

CÔNG TY TNHH MTV TÀI VƯỢNG

Mã số thuế: 3701690861

CÔNG TY TNHH MTV TÀI VĨNH TÀI

Mã số thuế: 4900682715

CÔNG TY TNHH MTV TÀI VIỆT

Mã số thuế: 3702845726

CÔNG TY TNHH MTV TÀI VINH

Mã số thuế: 2600968893

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TÚ TRINH

Mã số thuế: 1201546802

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TÂN

Mã số thuế: 2600999637

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TÂM

Mã số thuế: 0316104848

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TOÀN

Mã số thuế: 2901830634

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 0401742665

CÔNG TY TNHH MTV TÀI TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 5801405173

CÔNG TY TNHH MTV TÀI THÁI

Mã số thuế: 3602220569

CÔNG TY TNHH MTV TÀI QUÂN CITY

Mã số thuế: 0401941808

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC

Mã số thuế: 2200784676

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC TÍN

Mã số thuế: 4001180680

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚC HIẾU

Mã số thuế: 0402067420

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÚ TÀI

Mã số thuế: 3602369329

CÔNG TY TNHH MTV TÀI PHÁT

Mã số thuế: 0801299670

CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN

Mã số thuế: 3002185496

CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ

Mã số thuế: 0310503395

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỢI

Mã số thuế: 0801218921

CÔNG TY TNHH MTV TÀI LỘC VIỆT

Mã số thuế: 0310707092

CÔNG TY TNHH MTV TÀI HẠNH

Mã số thuế: 1101874687

CÔNG TY TNHH MTV TÀI HƯNG

Mã số thuế: 2200784683

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH LONG BAKN

Mã số thuế: 2802470934

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH CATONI

Mã số thuế: 2100645580

CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHI

Mã số thuế: 1201626670

CÔNG TY TNHH MTV TÀI ANH TIẾN

Mã số thuế: 0601137087

CÔNG TY TNHH MTV TYPICAL COFFEE

Mã số thuế: 0314368274

CÔNG TY TNHH MTV TY ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401840020

Tìm thông tin Doanh nghiệp