Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
2Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
3Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
4Xuất bản phần mềm5820
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Hoạt động tư vấn quản lý7020
10Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
11Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
12Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế9900
13Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
14Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
15Giáo dục thể thao và giải trí8551
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
17Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU-CORNER (Tên nước ngoài: EDU-CORNER CO.,LTD), Mã số thuế: 0401961681, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 28 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ THỊ THANH TÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp