Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV LEO NGUYỄN ĐN (Tên nước ngoài: LEO NGUYEN DN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0401961515, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Hưng Hóa 4, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV LINH ẤN

Mã số thuế: 3301674110

CÔNG TY TNHH MTV LINH TUYẾN

Mã số thuế: 5300757618

CÔNG TY TNHH MTV LINH TRẦN

Mã số thuế: 5300754504

CÔNG TY TNHH MTV LINH TRANG

Mã số thuế: 0316527480

CÔNG TY TNHH MTV LINH THIÊN THANH

Mã số thuế: 1402015142

CÔNG TY TNHH MTV LINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2601023598

CÔNG TY TNHH MTV LINH NGÂN 217

Mã số thuế: 5702055538

CÔNG TY TNHH MTV LINH NGUYÊN

Mã số thuế: 1201620245

CÔNG TY TNHH MTV LINH NAM

Mã số thuế: 6200114397

CÔNG TY TNHH MTV LINH LÊ

Mã số thuế: 0316871331

CÔNG TY TNHH MTV LINH LÂM

Mã số thuế: 3001946596

CÔNG TY TNHH MTV LINH LONG LÂM

Mã số thuế: 3603820343

CÔNG TY TNHH MTV LINH LINH LS

Mã số thuế: 4900809665

CÔNG TY TNHH MTV LINH KIẾN VINH

Mã số thuế: 3901208915

CÔNG TY TNHH MTV LINH KIM CONSULTING

Mã số thuế: 0108735049

CÔNG TY TNHH MTV LINH HỒNG HẢO

Mã số thuế: 1501128316

CÔNG TY TNHH MTV LINH HẰNG

Mã số thuế: 2802823001

CÔNG TY TNHH MTV LINH HẢI SƠN

Mã số thuế: 0401337522

CÔNG TY TNHH MTV LINH GIA PHAN

Mã số thuế: 0402012598

CÔNG TY TNHH MTV LINH DANH

Mã số thuế: 3702908119

CÔNG TY TNHH MTV LINH CÔÊNG VIÊÊT

Mã số thuế: 0401863927

CÔNG TY TNHH MTV LINH CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 4001213953

CÔNG TY TNHH MTV LINH CHI

Mã số thuế: 4700261501

CÔNG TY TNHH MTV LINH AN

Mã số thuế: 6200092143

CÔNG TY TNHH MTV LINH ANH PT

Mã số thuế: 4900829051

CÔNG TY TNHH MTV LINH ANH PT

Mã số thuế: 4900761727

CÔNG TY TNHH MTV LINH ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900779403

CÔNG TY TNHH MTV LINH ANH HẠ LONG

Mã số thuế: 5701725282

CÔNG TY TNHH MTV LINE VINA

Mã số thuế: 3401186928

CÔNG TY TNHH MTV LINE MEDIA

Mã số thuế: 0316303177

CÔNG TY TNHH MTV LINDAN'S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106062655

CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS

Mã số thuế: 0401841793

CÔNG TY TNHH MTV LIMESH

Mã số thuế: 5000873860

CÔNG TY TNHH MTV LILY NGUYỄN

Mã số thuế: 0401953070

CÔNG TY TNHH MTV LILI GARDEN

Mã số thuế: 5801348422

CÔNG TY TNHH MTV LIFESPACE

Mã số thuế: 0107097273

CÔNG TY TNHH MTV LIB TEX

Mã số thuế: 0401811171

CÔNG TY TNHH MTV LIA STYLE

Mã số thuế: 0401796879

CÔNG TY TNHH MTV LI ON

Mã số thuế: 3701676465

CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS

Mã số thuế: 0401815666

CÔNG TY TNHH MTV LH WINDOW

Mã số thuế: 0316400974

CÔNG TY TNHH MTV LH TRAVEL

Mã số thuế: 0402093290

CÔNG TY TNHH MTV LEVISA

Mã số thuế: 0401928902

CÔNG TY TNHH MTV LEVEL

Mã số thuế: 0109025919

CÔNG TY TNHH MTV LEUCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101936929

CÔNG TY TNHH MTV LETSCOM

Mã số thuế: 0401948828

CÔNG TY TNHH MTV LET ME IN

Mã số thuế: 0401969923

Tìm thông tin Doanh nghiệp