Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DP SIWON KOREEA (Tên nước ngoài: DP SIWON KOREEA), Mã số thuế: 0401961441, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K183/9 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DPLUS VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2301057250

CÔNG TY TNHH DPLAN

Mã số thuế: 0312102166

CÔNG TY TNHH DPK

Mã số thuế: 0310601089

CÔNG TY TNHH DPK TECHNOLOGY VIET NAM

Mã số thuế: 0313727643

CÔNG TY TNHH DPH SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109263180

CÔNG TY TNHH DPF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106484142

CÔNG TY TNHH DPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315113409

CÔNG TY TNHH DPDP

Mã số thuế: 0315461526

CÔNG TY TNHH DPD LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201719404

CÔNG TY TNHH DPCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107583918

CÔNG TY TNHH DPC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106533618

CÔNG TY TNHH DPC - THANH HUYỀN

Mã số thuế: 5900905593

CÔNG TY TNHH DP ĐỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0313463447

CÔNG TY TNHH DP Á ĐÔNG

Mã số thuế: 0106437978

CÔNG TY TNHH DP ZHIPAT

Mã số thuế: 1101914354

CÔNG TY TNHH DP VÀ TTBVTYT TÂM ANH

Mã số thuế: 2802582941

CÔNG TY TNHH DP VIỆT NEST

Mã số thuế: 0314250716

CÔNG TY TNHH DP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106182977

CÔNG TY TNHH DP VITIPHARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106751856

CÔNG TY TNHH DP VINA

Mã số thuế: 0315625012

CÔNG TY TNHH DP VINA

Mã số thuế: 0314667309

CÔNG TY TNHH DP VINA

Mã số thuế: 0313205661

CÔNG TY TNHH DP TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 0316161998

CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

Mã số thuế: 0311989386

CÔNG TY TNHH DP TÂM AN

Mã số thuế: 3301664881

CÔNG TY TNHH DP TÂM AN

Mã số thuế: 0107386405

CÔNG TY TNHH DP TRUNG

Mã số thuế: 1801650812

CÔNG TY TNHH DP THÁI LINH

Mã số thuế: 0315878133

CÔNG TY TNHH DP THÁI BẢO

Mã số thuế: 0106998726

CÔNG TY TNHH DP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0106658575

CÔNG TY TNHH DP THÀNH NGUYÊN - TPC

Mã số thuế: 3100980414

CÔNG TY TNHH DP THUẬN PHONG

Mã số thuế: 0315066082

CÔNG TY TNHH DP THIỆN AN

Mã số thuế: 0313857272

CÔNG TY TNHH DP THIÊN THẢO

Mã số thuế: 0313230298

CÔNG TY TNHH DP THANH XUÂN

Mã số thuế: 0106140342

CÔNG TY TNHH DP TECH

Mã số thuế: 2301150588

CÔNG TY TNHH DP SƠN LÂM

Mã số thuế: 0106074114

CÔNG TY TNHH DP SÀI GÒN XANH

Mã số thuế: 0312975890

Tìm thông tin Doanh nghiệp