Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Hoàn thiện công trình xây dựng4330
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
7Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV LANH LỆ (Tên nước ngoài: CÔNG TY LANH LỆ), Mã số thuế: 0401961321, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 60 Chơn Tâm 2, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN LANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV LILY NGUYỄN

Mã số thuế: 0401953070

CÔNG TY TNHH MTV LILI GARDEN

Mã số thuế: 5801348422

CÔNG TY TNHH MTV LIFESPACE

Mã số thuế: 0107097273

CÔNG TY TNHH MTV LIB TEX

Mã số thuế: 0401811171

CÔNG TY TNHH MTV LIA STYLE

Mã số thuế: 0401796879

CÔNG TY TNHH MTV LI ON

Mã số thuế: 3701676465

CÔNG TY TNHH MTV LHPLUS

Mã số thuế: 0401815666

CÔNG TY TNHH MTV LH WINDOW

Mã số thuế: 0316400974

CÔNG TY TNHH MTV LH TRAVEL

Mã số thuế: 0402093290

CÔNG TY TNHH MTV LEVISA

Mã số thuế: 0401928902

CÔNG TY TNHH MTV LEVEL

Mã số thuế: 0109025919

CÔNG TY TNHH MTV LEUCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101936929

CÔNG TY TNHH MTV LETSCOM

Mã số thuế: 0401948828

CÔNG TY TNHH MTV LET ME IN

Mã số thuế: 0401969923

CÔNG TY TNHH MTV LEO NGUYỄN ĐN

Mã số thuế: 0401961515

CÔNG TY TNHH MTV LENGAN

Mã số thuế: 0401779496

CÔNG TY TNHH MTV LENDTOP (NT)

Mã số thuế: 0315714350

CÔNG TY TNHH MTV LENARI & KENT

Mã số thuế: 0401826668

CÔNG TY TNHH MTV LEKHANHTECH

Mã số thuế: 0401972838

CÔNG TY TNHH MTV LEICI STUDIO

Mã số thuế: 0401845131

CÔNG TY TNHH MTV LEGEND HAIR

Mã số thuế: 0108553426

CÔNG TY TNHH MTV LEGAL MEDIA

Mã số thuế: 0401820320

CÔNG TY TNHH MTV LEE NGUYỄN PAD

Mã số thuế: 0401849270

CÔNG TY TNHH MTV LEE HA LINH

Mã số thuế: 0401894442

CÔNG TY TNHH MTV LEDO LA

Mã số thuế: 3301654361

CÔNG TY TNHH MTV LED VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 3002166623

CÔNG TY TNHH MTV LED SƠN LÂM

Mã số thuế: 4900806720

CÔNG TY TNHH MTV LED KL

Mã số thuế: 6001670784

CÔNG TY TNHH MTV LEATHER MASTER

Mã số thuế: 3603621732

CÔNG TY TNHH MTV LEATHER G&H

Mã số thuế: 3301634975

CÔNG TY TNHH MTV LEADVISORS CREDIT

Mã số thuế: 0107534928

CÔNG TY TNHH MTV LEADPLUS VIETNAM

Mã số thuế: 0401933807

CÔNG TY TNHH MTV LEADER KIDS

Mã số thuế: 0401933331

CÔNG TY TNHH MTV LE GMBH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401910817

CÔNG TY TNHH MTV LE 20 HỘI AN

Mã số thuế: 4001112289

CÔNG TY TNHH MTV LDP

Mã số thuế: 0316872920

CÔNG TY TNHH MTV LD ENGIYA

Mã số thuế: 0401805121

CÔNG TY TNHH MTV LC VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 5300778939

CÔNG TY TNHH MTV LC INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0401831266

CÔNG TY TNHH MTV LB TÂM MINH TIẾN

Mã số thuế: 3200718636

CÔNG TY TNHH MTV LB NHẬT MINH

Mã số thuế: 3200675887

CÔNG TY TNHH MTV LAVETA

Mã số thuế: 0401822913

CÔNG TY TNHH MTV LAVA 79

Mã số thuế: 0402016909

CÔNG TY TNHH MTV LATH GROUP

Mã số thuế: 0316674439

CÔNG TY TNHH MTV LASAHI

Mã số thuế: 0316230391

CÔNG TY TNHH MTV LAPHADA

Mã số thuế: 0108007924

Tìm thông tin Doanh nghiệp