Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn quặng kim loại46621
3Bán buôn sắt, thép46622
4Bán buôn kim loại khác46623
5Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
7Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
8Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
9Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
10Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
11Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
12Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
13Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
14Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
15Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Kim Ngân Gia Bảo (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Mtv Kim Ngân Gia Bảo), Mã số thuế: 0401954476, được thành lập ngày 29/01/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 442 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TRÚC ACAS

Mã số thuế: 0109642291

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN LÂM

Mã số thuế: 0315985294

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN TRUNG

Mã số thuế: 5300773144

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN PHÁT TH

Mã số thuế: 2802866076

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 0801267502

CÔNG TY TNHH MTV KIÊN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 0401944051

CÔNG TY TNHH MTV KIÊM THỤ

Mã số thuế: 4900818701

CÔNG TY TNHH MTV KISS LATEX

Mã số thuế: 0401870071

CÔNG TY TNHH MTV KISOO - CHÂU THY

Mã số thuế: 1501079517

CÔNG TY TNHH MTV KIPI

Mã số thuế: 0401866678

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH BẢO ANH

Mã số thuế: 0316018500

CÔNG TY TNHH MTV KIM THƯ

Mã số thuế: 3702643624

CÔNG TY TNHH MTV KIM SƠN ĐỈNH 168

Mã số thuế: 3901260552

CÔNG TY TNHH MTV KIM SƠN LANDSCAPE

Mã số thuế: 0401894393

CÔNG TY TNHH MTV KIM PHÚ TUẤN

Mã số thuế: 4001136064

CÔNG TY TNHH MTV KIM PHÁT THÚY 9999

Mã số thuế: 3702897851

CÔNG TY TNHH MTV KIM NHẬT NAM

Mã số thuế: 0316867582

CÔNG TY TNHH MTV KIM NGỌC THÀNH AN

Mã số thuế: 3603814999

CÔNG TY TNHH MTV KIM NGỌC HOLDING

Mã số thuế: 0108977707

CÔNG TY TNHH MTV KIM NGÂN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900836193

Tìm thông tin Doanh nghiệp