Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
9Bán mô tô, xe máy4541
10Bán buôn mô tô, xe máy45411
11Bán lẻ mô tô, xe máy45412
12Đại lý mô tô, xe máy45413
13Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
15Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
16Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
17Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
18Đại lý, môi giới, đấu giá4610
19Đại lý46101
20Môi giới46102
21Đấu giá46103
22Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
23Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
24Bán buôn hoa và cây46202
25Bán buôn động vật sống46203
26Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
27Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
28Bán buôn gạo46310
29Bán buôn thực phẩm4632
30Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
31Bán buôn thủy sản46322
32Bán buôn rau, quả46323
33Bán buôn cà phê46324
34Bán buôn chè46325
35Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
36Bán buôn thực phẩm khác46329
37Bán buôn đồ uống4633
38Bán buôn đồ uống có cồn46331
39Bán buôn đồ uống không có cồn46332
40Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
41Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
42Bán buôn vải46411
43Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
44Bán buôn hàng may mặc46413
45Bán buôn giày dép46414
46Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
47Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
48Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
49Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
50Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
51Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
52Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
53Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
54Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
55Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
56Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
57Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
59Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
60Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
61Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
63Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
64Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
65Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
66Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
67Bán buôn quặng kim loại46621
68Bán buôn sắt, thép46622
69Bán buôn kim loại khác46623
70Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
71Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
72Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
73Bán buôn xi măng46632
74Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
75Bán buôn kính xây dựng46634
76Bán buôn sơn, vécni46635
77Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
78Bán buôn đồ ngũ kim46637
79Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
80Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
81Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
82Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
83Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
84Bán buôn cao su46694
85Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
86Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
87Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
88Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
89Bán buôn tổng hợp46900
90Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
91Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
92Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
93Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
94Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
95Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
96Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
97Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
98Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
99Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
100Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
101Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
102Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
103Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
104Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
105Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
106Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
107Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
108Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
109Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
110Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
111Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
112Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
113Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
114Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
115Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
116Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
117Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
118Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
119Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
120Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
121Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
122Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
123Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
124Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
125Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
126Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
127Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
128Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
129Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
130Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
131Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
132Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
133Vận tải hành khách đường bộ khác4932
134Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
135Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
136Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
137Dịch vụ đại lý tàu biển52291
138Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
139Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
140Bưu chính53100
141Chuyển phát53200
142Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
143Khách sạn55101
144Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
145Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
146Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
147Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
148Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
149Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
150Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
151Dịch vụ ăn uống khác56290
152Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
153Quán rượu, bia, quầy bar56301
154Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
155Xuất bản sách58110
156Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
157Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
158Hoạt động xuất bản khác58190
159Xuất bản phần mềm58200
160Cho thuê xe có động cơ7710
161Cho thuê ôtô77101
162Cho thuê xe có động cơ khác77109
163Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
164Cho thuê băng, đĩa video77220
165Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thai King (Tên nước ngoài: Thai King Trading Joint Stock Company), Mã số thuế: 0401913952, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TN

Mã số thuế: 0109665901

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THW

Mã số thuế: 0316890486

Tìm thông tin Doanh nghiệp