Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

ĐỖ THỊ PHƯƠNG, Mã số thuế: 0401905983, được thành lập ngày 14/06/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 74 Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Thị Phương

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

ĐỖ THỊ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228874-004

ĐỖ THỊ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228803-005

ĐỖ THỊ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228722-005

ĐỖ THỊ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228715-003

ĐỖ THỊ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228680-004

ĐỖ THỊ SÍNH

Mã số thuế: 0311386483

ĐỖ THỊ SÂM

Mã số thuế: 0109744328

ĐỖ THỊ SÁU

Mã số thuế: 2802943154

ĐỖ THỊ SÁU

Mã số thuế: 2802941485

ĐỖ THỊ SÁU

Mã số thuế: 1401258015

ĐỖ THỊ SÀO

Mã số thuế: 0106294166

ĐỖ THỊ SUNG (TNT)

Mã số thuế: 4000906786

ĐỖ THỊ SOẠN

Mã số thuế: 0107379380

ĐỖ THỊ SONG HUYỀN

Mã số thuế: 2802148928

ĐỖ THỊ SINH

Mã số thuế: 0109305190

ĐỖ THỊ RẰM

Mã số thuế: 0316818546

ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 8543308056

ĐỖ THỊ QUỲNH ANH

Mã số thuế: 0201109529

ĐỖ THỊ QUỚI ANH

Mã số thuế: 0311595663

ĐỖ THỊ QUÝ

Mã số thuế: 5700272488

ĐỖ THỊ QUÝ

Mã số thuế: 0109322319

ĐỖ THỊ QUÝ

Mã số thuế: 0105419976

ĐỖ THỊ QUÝNH

Mã số thuế: 0310441501

ĐỖ THỊ QUÝ SỬU

Mã số thuế: 5702069682

ĐỖ THỊ QUYẾT

Mã số thuế: 3400255456

ĐỖ THỊ QUYẾT

Mã số thuế: 0108753489

ĐỖ THỊ QUYẾN

Mã số thuế: 0202073628

ĐỖ THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 8126997997

ĐỖ THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 6001629680

ĐỖ THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 1702226641

ĐỖ THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 0105398772

ĐỖ THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 0104974208

ĐỖ THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 0104422341

ĐỖ THỊ QUI

Mã số thuế: 0316273469

ĐỖ THỊ PHỤNG

Mã số thuế: 0310823758

ĐỖ THỊ PHỔ

Mã số thuế: 0104602922

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 8476401360

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 4201924224

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 3603724424

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 3603019662

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 3603010797

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 2802954318

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0312295535

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0104799757

ĐỖ THỊ PHƯỜNG

Mã số thuế: 3100991173

ĐỖ THỊ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 0312448012

ĐỖ THỊ PHƯƠNNG LÊ

Mã số thuế: 0900734229

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 5701895407

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802956918

Tìm thông tin Doanh nghiệp