Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
3Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
7Đại lý du lịch7911
8Điều hành tua du lịch7912
9Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7920
13Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
14Xây dựng nhà các loại4100
15Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
16Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
17Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
18Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
19Hoàn thiện công trình xây dựng4330
20Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
21Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
22Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
23Hoạt động thể thao khác9319
24Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
25Dịch vụ ăn uống khác5629
26Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
27Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN 3N CONSTRUCTION (Tên nước ngoài: 3N CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0401888784, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 43 Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN CHÍ NGHĨA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN 4N VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107934073

CÔNG TY CỔ PHẦN 4M

Mã số thuế: 0312575412

CÔNG TY CỔ PHẦN 4FAMY

Mã số thuế: 0108640365

CÔNG TY CỔ PHẦN 4D VIỆT NAM

Mã số thuế: 3101002993

CÔNG TY CỔ PHẦN 4BROS

Mã số thuế: 0313259836

CÔNG TY CỔ PHẦN 4BEST

Mã số thuế: 0104940093

CÔNG TY CỔ PHẦN 4ACE STUDIO

Mã số thuế: 0402064564

CÔNG TY CỔ PHẦN 499

Mã số thuế: 0313889549

CÔNG TY CỔ PHẦN 469

Mã số thuế: 5701361388

CÔNG TY CỔ PHẦN 469

Mã số thuế: 0104753209

CÔNG TY CỔ PHẦN 468

Mã số thuế: 0107844736

CÔNG TY CỔ PHẦN 468 E&C

Mã số thuế: 0109001072

CÔNG TY CỔ PHẦN 456

Mã số thuế: 2901802813

CÔNG TY CỔ PHẦN 45 KON TUM

Mã số thuế: 6101204360

CÔNG TY CỔ PHẦN 449 SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200703331

CÔNG TY CỔ PHẦN 422

Mã số thuế: 2901855396

CÔNG TY CỔ PHẦN 412

Mã số thuế: 2901855406

CÔNG TY CỔ PHẦN 407

Mã số thuế: 0107490075

CÔNG TY CỔ PHẦN 4.0

Mã số thuế: 0108546884

CÔNG TY CỔ PHẦN 4.0 D&D VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108666677

CÔNG TY CỔ PHẦN 4 GREEN

Mã số thuế: 0106044504

CÔNG TY CỔ PHẦN 3ZAN

Mã số thuế: 0109206721

CÔNG TY CỔ PHẦN 3TH - TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0105162255

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T.MART VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105952528

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T VIỆT

Mã số thuế: 0107518813

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106439654

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T STONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109003986

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T MEP

Mã số thuế: 0315593032

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106999920

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T E&C VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108344503

CÔNG TY CỔ PHẦN 3T BÁCH NGHỆ

Mã số thuế: 0108115454

CÔNG TY CỔ PHẦN 3SS GLOBAL

Mã số thuế: 0315996176

CÔNG TY CỔ PHẦN 3SANALYSIS

Mã số thuế: 0106917156

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S WINDOWS

Mã số thuế: 0313205326

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S REAL DECOR

Mã số thuế: 0315702588

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S FURNITURE

Mã số thuế: 0105153821

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S DENT

Mã số thuế: 0315272550

CÔNG TY CỔ PHẦN 3S CONNECT (NTNN)

Mã số thuế: 0315307203

CÔNG TY CỔ PHẦN 3PVN

Mã số thuế: 0109621598

CÔNG TY CỔ PHẦN 3PLUS

Mã số thuế: 0314559127

CÔNG TY CỔ PHẦN 3P POWER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108479187

CÔNG TY CỔ PHẦN 3P HEALTHCARE

Mã số thuế: 0316412659

CÔNG TY CỔ PHẦN 3P CHÂU Á

Mã số thuế: 0109183707

CÔNG TY CỔ PHẦN 3NN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109005542

Tìm thông tin Doanh nghiệp