Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
3Xây dựng nhà các loại41000
4Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
11Hoàn thiện công trình xây dựng43300
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUANG LÂM (Tên nước ngoài: PHUONG QUANG LAM CO.,LTD), Mã số thuế: 0401888304, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 45 Hòa Minh 14, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÁI NT

Mã số thuế: 4201795995

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÁI MINH

Mã số thuế: 3101029201

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÁI HÀ

Mã số thuế: 3502091817

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: 3100632174

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: 2300535867

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH WINDOW

Mã số thuế: 3702580195

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH THÁI

Mã số thuế: 3801099194

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH NGHĨA

Mã số thuế: 3602364786

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2901865595

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH GROUP

Mã số thuế: 1301097935

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH DŨNG

Mã số thuế: 2901975125

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 0201757576

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 3603748305

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUẬN AN

Mã số thuế: 3602413095

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUẦN SEAFOOD

Mã số thuế: 5701860002

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUÝ NGỌC

Mã số thuế: 0201642254

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIẾT

Mã số thuế: 0105202412

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIẾP

Mã số thuế: 4101429025

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIÊN NGÂN

Mã số thuế: 1101496273

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIÊN KIM

Mã số thuế: 0313102024

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0601043801

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THIÊN BẢO

Mã số thuế: 1701508178

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THI TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500556605

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH VY

Mã số thuế: 3702959226

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH THỦY

Mã số thuế: 0401631122

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901536022

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH HUYÊN

Mã số thuế: 4300724508

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SƠN PHÚC

Mã số thuế: 4300832870

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SƠN LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801230879

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SƠN HỒNG

Mã số thuế: 6001652425

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SEN

Mã số thuế: 2300688528

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SAO

Mã số thuế: 3401121896

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SAM

Mã số thuế: 0107353696

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SA CARDA

Mã số thuế: 0314493853

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG RÂU

Mã số thuế: 0314385262

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG RÀNG

Mã số thuế: 1001097349

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUỲ

Mã số thuế: 2500454245

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 4201845131

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUỲNH PHẠM

Mã số thuế: 0312437236

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 1101750258

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUỐC HUY

Mã số thuế: 0401966111

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUẾ

Mã số thuế: 1000888669

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUẾ LÂM

Mã số thuế: 0201732349

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: 2901223647

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: 0900536273

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUYỀN - PQ

Mã số thuế: 2802592347

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUYẾT

Mã số thuế: 2300771007

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUYÊN HOUSE

Mã số thuế: 4201818956

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUANG MINH

Mã số thuế: 5801030943

Tìm thông tin Doanh nghiệp