Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
2Hoàn thiện công trình xây dựng43300
3Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Quảng cáo73100
8Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
9Cho thuê xe có động cơ7710
10Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
11In ấn18110
12Dịch vụ liên quan đến in18120
13Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO TRUNG NGHĨA (Tên nước ngoài: CÔNG TY QUẢNG CÁO TRUNG NGHĨA), Mã số thuế: 0401888294, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 23 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KHA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV QUẾ LINH

Mã số thuế: 0800789658

CÔNG TY TNHH MTV QUẾ HOA

Mã số thuế: 0109224801

CÔNG TY TNHH MTV QUẦN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4900639149

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG ĐÀ WINDOW

Mã số thuế: 0401970125

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG TÍN TÍN

Mã số thuế: 3301666416

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG TÂN BIÊN

Mã số thuế: 3602280705

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5801427716

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG LONG DU

Mã số thuế: 0311962899

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG KIM PHÁT

Mã số thuế: 0316802722

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG KHÁNH

Mã số thuế: 4900617233

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG HẰNG

Mã số thuế: 1101872545

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO WEBSOADS

Mã số thuế: 0315732455

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO VINH ART

Mã số thuế: 0401826900

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO TÂY NINH

Mã số thuế: 3901206900

Tìm thông tin Doanh nghiệp