Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
7Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
8Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Chivada (Tên nước ngoài: Chivada Company Limited), Mã số thuế: 0401888287, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 148 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Tùng Khánh Lương Thị Thanh Thảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƯỜNG MỚI

Mã số thuế: 0316882911

CÔNG TY TNHH MTV CON GẤU CHÂU ÂU

Mã số thuế: 0315006005

CÔNG TY TNHH MTV COCOKING

Mã số thuế: 0315007270

CÔNG TY TNHH MTV CLEVERINVEST

Mã số thuế: 3401213635

CÔNG TY TNHH MTV CHẤT LINH

Mã số thuế: 3002142076

CÔNG TY TNHH MTV CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 6200096885

CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI MG SS

Mã số thuế: 6101280932

CÔNG TY TNHH MTV CHÚ MỪNG

Mã số thuế: 1201571492

CÔNG TY TNHH MTV CHÍ THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 0316388974

CÔNG TY TNHH MTV CHÍ THUẬN

Mã số thuế: 0316905559

CÔNG TY TNHH MTV CHÈ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 6200113386

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU PHA ENGLISH

Mã số thuế: 0315488895

CÔNG TY TNHH MTV CHÂN ĐẤT SAĐEC

Mã số thuế: 1402087179

CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH TUYỀN

Mã số thuế: 2100641427

CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH TRUNG 55

Mã số thuế: 5000880480

CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SƯƠNG

Mã số thuế: 1402108502

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 3702891680

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 0401923647

CÔNG TY TNHH MTV CHUNG HOA

Mã số thuế: 5701921103

CÔNG TY TNHH MTV CHU THÀNH

Mã số thuế: 3702974111

CÔNG TY TNHH MTV CHOTHUEXE SAIGONCAR

Mã số thuế: 0316277569

CÔNG TY TNHH MTV CHOPIN

Mã số thuế: 0401874693

CÔNG TY TNHH MTV CHIẾN SÁNG

Mã số thuế: 5300755152

Tìm thông tin Doanh nghiệp