Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUỐC HOÀNG PHONG (Tên nước ngoài: QUOC HOANG PHONG CO.,LTD), Mã số thuế: 0401888142, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 05 Nhân Hòa 2, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ HOÀNG LƯU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH ÁNH

Mã số thuế: 2802491980

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH M & B

Mã số thuế: 0313613822

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH HOMESTAY

Mã số thuế: 2700899227

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH HOMESTAY

Mã số thuế: 2700842252

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH CHOCOLATE

Mã số thuế: 0312840050

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH CENTRE

Mã số thuế: 4101492411

CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH 68

Mã số thuế: 3001933195

CÔNG TY TNHH QUỐC KHANH SƠN

Mã số thuế: 1101737384

CÔNG TY TNHH QUỐC KHANG SILK

Mã số thuế: 0314537395

CÔNG TY TNHH QUỐC KHANG PHÁT

Mã số thuế: 1101919560

CÔNG TY TNHH QUỐC HỮU HOÀNG

Mã số thuế: 0313378826

CÔNG TY TNHH QUỐC HỒNG

Mã số thuế: 2802465998

CÔNG TY TNHH QUỐC HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 4000937939

CÔNG TY TNHH QUỐC HẢO

Mã số thuế: 4201677303

CÔNG TY TNHH QUỐC HẢI TRẦ

Mã số thuế: 0316930393

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯỜNG

Mã số thuế: 5801164520

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯƠNG ƯỚC LỄ

Mã số thuế: 5801194067

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 0102020303

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG VIỆT

Mã số thuế: 0313844474

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG VINA

Mã số thuế: 2301131151

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201756185

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG KINH BẮC

Mã số thuế: 2300774350

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG HÀM RỒNG

Mã số thuế: 0312242004

CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109244029

CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 3603589623

CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500602722

CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG HUY

Mã số thuế: 0201959614

CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG AN

Mã số thuế: 3603730001

CÔNG TY TNHH QUỐC HÂN NT

Mã số thuế: 4201632581

CÔNG TY TNHH QUỐC HÂN NHA TRANG

Mã số thuế: 4201827943

CÔNG TY TNHH QUỐC HÀ NHA TRANG

Mã số thuế: 4201685720

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY WINDOW

Mã số thuế: 0310845991

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900662777

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY VINA

Mã số thuế: 2300976420

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600869236

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY PHÁT

Mã số thuế: 3602394156

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY NHA TRANG

Mã số thuế: 4201655557

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY MINH

Mã số thuế: 0310208047

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY HỘI AN

Mã số thuế: 4001184540

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY DIÊN KHÁNH

Mã số thuế: 4201665837

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY CAMERA AN NINH

Mã số thuế: 0402065222

CÔNG TY TNHH QUỐC HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 3502337757

CÔNG TY TNHH QUỐC HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 3603358337

Tìm thông tin Doanh nghiệp