Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Phá dỡ43110
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Lắp đặt hệ thống điện43210
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Hoàn thiện công trình xây dựng43300
10Vận tải hành khách đường bộ khác4932
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
14Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DANA HOME (Tên nước ngoài: DANA HOME CO.,LTD), Mã số thuế: 0401888022, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại K15/02 Phạm Ngũ Lão, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ QUỐC THỐNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DTA

Mã số thuế: 4201765133

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DH

Mã số thuế: 0201674898

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DDK

Mã số thuế: 0402039663

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DAT

Mã số thuế: 1801315483

Tìm thông tin Doanh nghiệp