Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT NGỮ VĂN HẢI (Tên nước ngoài: VH JP ONE MEMBER CO.,LTD), Mã số thuế: 0401887999, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 84 Tiên Sơn 8, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp