Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến và đóng hộp thịt10101
3Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác10109
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
6Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
7Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
8Chế biến và bảo quản nước mắm10204
9Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
10Chế biến và bảo quản rau quả1030
11Chế biến và đóng hộp rau quả10301
12Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
13Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
14Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai11041
15Sản xuất đồ uống không cồn11042
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
18Bán buôn thủy sản46322
19Bán buôn rau, quả46323
20Bán buôn cà phê46324
21Bán buôn chè46325
22Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
23Bán buôn thực phẩm khác46329
24Bán buôn đồ uống4633
25Bán buôn đồ uống có cồn46331
26Bán buôn đồ uống không có cồn46332
27Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
28Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
29Bán buôn vải46411
30Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
31Bán buôn hàng may mặc46413
32Bán buôn giày dép46414
33Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
34Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
35Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
36Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
37Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
38Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
39Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
40Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
41Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
42Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
43Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
44Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
45Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
46Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
47Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
48Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
49Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
50Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Danafresh (Tên nước ngoài: Danafresh Company Limited), Mã số thuế: 0401887484, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 50/8 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Lê Văn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DASOLUTION

Mã số thuế: 0314105860

CÔNG TY TNHH DASI

Mã số thuế: 5801467973

CÔNG TY TNHH DASCONS

Mã số thuế: 6001713406

CÔNG TY TNHH DARWIN

Mã số thuế: 0314855729

CÔNG TY TNHH DARUMA

Mã số thuế: 0316732810

CÔNG TY TNHH DARTHUB

Mã số thuế: 0109667338

CÔNG TY TNHH DAROS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108205387

CÔNG TY TNHH DAROCK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108116296

CÔNG TY TNHH DARLAC BREEDINGS

Mã số thuế: 6001705998

CÔNG TY TNHH DARKHOUSE

Mã số thuế: 0202033921

CÔNG TY TNHH DARJEELINGTEAS

Mã số thuế: 0314894767

CÔNG TY TNHH DARIUSS

Mã số thuế: 0315889424

CÔNG TY TNHH DARFON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700844760

CÔNG TY TNHH DARCO NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901945586

CÔNG TY TNHH DAPOWDI

Mã số thuế: 0801294552

CÔNG TY TNHH DAPHARCO.TB

Mã số thuế: 1001132096

CÔNG TY TNHH DAP HOME

Mã số thuế: 0316722604

CÔNG TY TNHH DAON MOM

Mã số thuế: 0314873703

CÔNG TY TNHH DAOL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109656142

CÔNG TY TNHH DAOL TECH

Mã số thuế: 2400917002

CÔNG TY TNHH DAO PHÚC SEN BOONG HÂY

Mã số thuế: 0108924254

CÔNG TY TNHH DANXUENILAN HOÀNG CUNG

Mã số thuế: 0109325775

CÔNG TY TNHH DANSKO

Mã số thuế: 2802537554

CÔNG TY TNHH DANNYSAM

Mã số thuế: 0316650639

CÔNG TY TNHH DANNE LAND

Mã số thuế: 3603795009

CÔNG TY TNHH DANKOFOOD

Mã số thuế: 3702726743

CÔNG TY TNHH DANKIA PHÚ TÂN

Mã số thuế: 5801414509

CÔNG TY TNHH DANKIA 88

Mã số thuế: 0316818585

CÔNG TY TNHH DANISA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500598991

CÔNG TY TNHH DANH VƯƠNG

Mã số thuế: 2601016657

CÔNG TY TNHH DANH TIẾN PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702224228

CÔNG TY TNHH DANH THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 1602062647

CÔNG TY TNHH DANH PHÚC HT

Mã số thuế: 3002221539

CÔNG TY TNHH DANH NHÂN NGUYỄN

Mã số thuế: 1801614814

CÔNG TY TNHH DANH NGÂN LOGISTICS

Mã số thuế: 3603814854

CÔNG TY TNHH DANH NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603578886

CÔNG TY TNHH DANH MẪN

Mã số thuế: 0315459090

CÔNG TY TNHH DANH LỘC

Mã số thuế: 0316848068

CÔNG TY TNHH DANH HÂN

Mã số thuế: 0315469557

CÔNG TY TNHH DANH HUẾ

Mã số thuế: 3801250688

CÔNG TY TNHH DANDIHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108221773

CÔNG TY TNHH DANCE STUDIO

Mã số thuế: 0316849689

CÔNG TY TNHH DANBEE 360

Mã số thuế: 0401918478

CÔNG TY TNHH DANASAI

Mã số thuế: 0401891385

CÔNG TY TNHH DANALOCA

Mã số thuế: 0401923622

Tìm thông tin Doanh nghiệp