Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
2Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
3Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
4Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học33130
5Sửa chữa thiết bị điện33140
6Sửa chữa thiết bị khác33190
7Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Hoàn thiện công trình xây dựng43300
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
12Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
13Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
14Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
15Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi95110
16Sửa chữa thiết bị liên lạc95120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT DƯƠNG CHIP (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT DƯƠNG CHIP), Mã số thuế: 0401824117, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 38 Vũ Trọng Phụng, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THỊ NGỌC HƯƠNG, Số điện thoại: 0917378385, Địa chỉ: 38 Vũ Trọng Phụng, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp