Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
2Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú96200
3Xây dựng nhà các loại41000
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Chuẩn bị mặt bằng43120
6Hoàn thiện công trình xây dựng43300
7Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
8Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
14Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
15Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
16Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
17Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
18Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)96100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTLAND DANANG (Tên nước ngoài: LIGHTLAND DANANG JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0401824043, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 39 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN AN TOÀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMO PRODUCTION

Mã số thuế: 0202051092

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMO JS

Mã số thuế: 0109366531

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI

Mã số thuế: 0108000573

CÔNG TY CỔ PHẦN LIME LOGISTICS

Mã số thuế: 0313448470

CÔNG TY CỔ PHẦN LIME LIGHT

Mã số thuế: 0311041672

CÔNG TY CỔ PHẦN LIMA-HOLDING

Mã số thuế: 0104938249

CÔNG TY CỔ PHẦN LIM - HANOI

Mã số thuế: 0106186770

CÔNG TY CỔ PHẦN LIM - HANOI

Mã số thuế: 0106112257

CÔNG TY CỔ PHẦN LILYA Á CHÂU

Mã số thuế: 0107822193

CÔNG TY CỔ PHẦN LILU FOX

Mã số thuế: 0108618754

CÔNG TY CỔ PHẦN LILLIA

Mã số thuế: 0105909378

CÔNG TY CỔ PHẦN LILIA GROUP

Mã số thuế: 0109208165

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA45.3

Mã số thuế: 6100805591

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Mã số thuế: 0103044211

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3.4

Mã số thuế: 2600658877

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3.3

Mã số thuế: 0104489681

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Mã số thuế: 0313428354

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 (NT)

Mã số thuế: 0314760957

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Mã số thuế: 6300281190

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Mã số thuế: 0103015215

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAKO

Mã số thuế: 0108655379

CÔNG TY CỔ PHẦN LILA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300888580

CÔNG TY CỔ PHẦN LIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107627379

CÔNG TY CỔ PHẦN LIK

Mã số thuế: 0310915504

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKITA

Mã số thuế: 0316358578

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKID

Mã số thuế: 0105985788

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKEMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900984042

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKE.VN

Mã số thuế: 0313624380

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106559486

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKA

Mã số thuế: 0107649421

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKATA

Mã số thuế: 0315082366

CÔNG TY CỔ PHẦN LIKADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106926305

CÔNG TY CỔ PHẦN LIICASSA

Mã số thuế: 0316081904

CÔNG TY CỔ PHẦN LIHA

Mã số thuế: 0104403162

CÔNG TY CỔ PHẦN LIHANCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105742545

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGO GARDEN

Mã số thuế: 1101868676

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGNUM

Mã số thuế: 0315653098

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTTEC

Mã số thuế: 0109633794

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN

Mã số thuế: 0800927058

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTNING

Mã số thuế: 0106105676

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTMAX

Mã số thuế: 0315324858

Tìm thông tin Doanh nghiệp