Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
10In ấn18110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TRƯƠNG QUANG DANH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TRƯƠNG QUANG DANH), Mã số thuế: 0401823956, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phú Hòa 1, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG QUANG DANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TM 49 TÂN MINH PHÁT

Mã số thuế: 1801642064

CÔNG TY TNHH MTV TM - VLXD TRẦN BÌNH

Mã số thuế: 1500987562

CÔNG TY TNHH MTV TM - SX THẢO QUÂN

Mã số thuế: 0314339107

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV- XD 919

Mã số thuế: 6300281017

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV ĐỨC NAM

Mã số thuế: 0314618333

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV ĐẠT LAM

Mã số thuế: 6300278448

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XUÂN TIÊN

Mã số thuế: 0316179145

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VŨ THÙY ÁNH

Mã số thuế: 3602362838

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VŨ SONG VÂN

Mã số thuế: 4001170121

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VĂN THUẬN

Mã số thuế: 0316534449

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VCN

Mã số thuế: 4201911507

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TỨ NGUYỆT

Mã số thuế: 0313597497

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÚ ANH

Mã số thuế: 3702516584

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÙNG MINH

Mã số thuế: 0314547883

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÂN CƯỜNG

Mã số thuế: 3602384895

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TRƯƠNG SÁNG

Mã số thuế: 6300214934

Tìm thông tin Doanh nghiệp