Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ NGHĨA, Mã số thuế: 0401657473, được thành lập ngày 13/01/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu TĐC, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA

Mã số thuế: 0104432614

NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH

Mã số thuế: 0106688033

NGUYỄN THỊ NGUYỆT HỒNG

Mã số thuế: 1201247471

NGUYỄN THỊ NGUYỆT HỒNG

Mã số thuế: 0307840305

NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

Mã số thuế: 0313228612

NGUYỄN THỊ NGUYỆT CẨM

Mã số thuế: 0316601293

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH

Mã số thuế: 8040120160

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH

Mã số thuế: 0900880759

NGUYỄN THỊ NGUYỆT (NGUYỆT ÁNH)

Mã số thuế: 8539235616

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Mã số thuế: 6300242201

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Mã số thuế: 6101235785

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Mã số thuế: 4001209234

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Mã số thuế: 3401042203

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Mã số thuế: 0202055851

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Mã số thuế: 0104533179

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 8315678812

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 5901160819

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 3200461846

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0401567886

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0316531832

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0316454722

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0311849149

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0201847195

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0105507485

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

Mã số thuế: 0104532739

NGUYỄN THỊ NGUYÊN THƯ

Mã số thuế: 4200733026

NGUYỄN THỊ NGUYÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0401518173

NGUYỄN THỊ NGOÃN

Mã số thuế: 0311085630

NGUYỄN THỊ NGOÃN

Mã số thuế: 0104999121

NGUYỄN THỊ NGOÃN EM

Mã số thuế: 1201167385

NGUYỄN THỊ NGOA

Mã số thuế: 5100487869

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 8606598304

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 8323770642

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 6300319888

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 2100659865

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 0900878245

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 0600809716

NGUYỄN THỊ NGOAN

Mã số thuế: 0109491003

NGUYỄN THỊ NGHỊ

Mã số thuế: 0109367373

NGUYỄN THỊ NGHỈ

Mã số thuế: 0401597898

NGUYỄN THỊ NGHỆ

Mã số thuế: 2902112668

NGUYỄN THỊ NGHĨ

Mã số thuế: 0311278329

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Mã số thuế: 8303062031

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Mã số thuế: 8159851087

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Mã số thuế: 3301693970

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Mã số thuế: 2601064347

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Mã số thuế: 2100621798

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Mã số thuế: 0700742938

Tìm thông tin Doanh nghiệp