Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp471

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ TUYỀN, Mã số thuế: 0401655275, được thành lập ngày 05/01/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lộc Mỹ, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ TÙNG

Mã số thuế: 8239346403

LÊ THỊ TÙNG

Mã số thuế: 4000970284

LÊ THỊ TÙNG LINH

Mã số thuế: 3801053263

LÊ THỊ TÔ

Mã số thuế: 0700843541

LÊ THỊ TÔN (HỘ KINH DOANH DAPHNE)

Mã số thuế: 5702067163

LÊ THỊ TÔ CHÂU

Mã số thuế: 0307612683

LÊ THỊ TÍN

Mã số thuế: 3401059038

LÊ THỊ TÍN

Mã số thuế: 0401566716

LÊ THỊ TÍNH

Mã số thuế: 8524220430

LÊ THỊ TÍNH

Mã số thuế: 0106417869

LÊ THỊ TÍNH - 51

Mã số thuế: 0105077659

LÊ THỊ TÍM

Mã số thuế: 0310893522

LÊ THỊ TÌNH

Mã số thuế: 4101578605

LÊ THỊ TÌNH

Mã số thuế: 0401634645

LÊ THỊ TÂN

Mã số thuế: 8475587923

LÊ THỊ TÂN

Mã số thuế: 0105776738

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 8466943477

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 5900729556

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 3801247903

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 3603763102

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 3002214161

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 2802554020

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 1801694619

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 1402142694

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 0401734939

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 0401411007

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 0312123705

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 0107161345

LÊ THỊ TÂM

Mã số thuế: 0105177413

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 5800869863

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 5600231262

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 3401094956

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 1100657947

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 0316462995

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 0316311322

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 0310463495

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 0105588082

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 0104686009

LÊ THỊ TÁM

Mã số thuế: 0104544195

LÊ THỊ TÀU

Mã số thuế: 4000985530

LÊ THỊ TÀI

Mã số thuế: 3702920010

LÊ THỊ TÀI

Mã số thuế: 1602144794

LÊ THỊ TUỐT

Mã số thuế: 0104383501

LÊ THỊ TUẬN

Mã số thuế: 8315494766

LÊ THỊ TUẤ

Mã số thuế: 2802953191

LÊ THỊ TUẤT

Mã số thuế: 1402078495

LÊ THỊ TUẤN

Mã số thuế: 1101705294

LÊ THỊ TUẤN PHÚC

Mã số thuế: 6100143450-154

LÊ THỊ TUYỂN

Mã số thuế: 0104511489

Tìm thông tin Doanh nghiệp