Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác432

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VP ĐIỀU HÀNH CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT CHO DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG TẠI TPĐN, Mã số thuế: 0401446049, được thành lập ngày 21/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 171, 173 Trần Phú,, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PEDRO VAZQUEZ QUINTANILLA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VP ĐẠI DIỆN CỦA CT

Mã số thuế: 0101296071-003

VP ĐẠI DIỆN CTY TNHH MSC VN TẠI HP

Mã số thuế: 0303137370-003

VP ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 3901161590

Tìm thông tin Doanh nghiệp